Lokaal Bestuur
Zonder dwingende landelijke maatregelen blijft het dweilen met de kraan open

Corona lijkt weer helemaal terug van weggeweest. Maar terwijl er in het buitenland verregaande maatregelen als een mondkapjesplicht, verplicht testen, uitgebreid contactonderzoek en een verplichte quarantaine na een bezoek aan een risicogebied worden doorgevoerd, hamert het kabinet op de eigen verantwoordelijkheid van (jongere) burgers, worden we vriendelijk verzocht om niet met meer dan zes personen in de tuin te gaan zitten, en moeten de gemeenten en regio’s de epidemie lokaal met maatwerk bestrijden.

Grote vraag is natuurlijk of dat voldoende is. Is een landelijke mondkapjesplicht op alle drukke plekken niet onvermijdelijk? En moeten reizigers uit risicogebieden niet verplicht getest worden en in quarantaine?

Daarom ditmaal de stelling: het is goed dat de corona-epidemie regionaal bestreden wordt, maar zolang dwingende landelijke maatregelen uitblijven, blijft het dweilen met de kraan open.

‘Meten is weten’

portret_jan_nieuwenburg_1.jpgJan Nieuwenburg

Burgemeester van Hoorn & waarnemend voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

‘Eens. Vanaf begin maart zijn maatregelen genomen. Die hebben ons ver gebracht om de samenleving zo vitaal mogelijk te houden en het virus te beheersen. Dat moeten we met regie van de Rijksoverheid voortzetten, zolang er geen vaccin is en de gezondheidscrisis voortduurt. Extra maatregelen zijn nodig.

Evenwel zijn er regionale verschillen in omvang van uitbraken. Daarom is het niet direct nodig om die extra landelijke maatregelen ook automatisch en direct toe te passen als er in een bepaalde regio géén uitbraak is. Meten is weten en dat moet landelijk gebeuren met het ‘dashboard’. Is daarop te zien dat er ergens een uitbraak in een regio is? Dan moet daar de Veiligheidsregio extra maatregelen kunnen opleggen, die met het Rijk zijn afgestemd (landelijke gereedschapskist) en bewezen effectief, helder uitlegbaar en te verantwoorden zijn aan de samenleving. Zo houden we draagvlak en houden mensen zich aan de maatregelen.’

‘Bij een verdeelde aanpak van land- en regio heerst het virus’ 

portret jannewietse de vriesJannewietske de Vries

Burgemeester van SúdwestFryslân

‘Virussen verspreiden zich niet landelijk, maar altijd eerst lokaal. De regio is aan zet dus. Bij een aanstaande tweede golf is gericht instrumentarium nodig voor lokale intelligente lockdowns. Voor de acceptatie van de maatregelen is het cruciaal, dat de ingezette maatregels passen bij de regionale context. 

Gericht regionaal indammen van het virus kan echter alleen met strakke en heldere aanvullende landelijke maatregelen. Dus testen als je uit risicogebieden komt en verplichte quarantaine bij besmetting. Het blijft dweilen met de kraan open als je de randvoorwaarden niet op niveau krijgt: 1. testcapaciteit bij de GGD’s; 2. sluitend bron- en contactonderzoek; en 3. De handhavingscapaciteit op lokaal en regionaal niveau voor steekproeven en ingrijpen op hotspots.

Blijf vooral opereren alsof we één overheid zijn. Bij een verdeelde aanpak van land- en regio heerst het virus.’

‘Draagvlak behoud je alleen met lokale en reële maatregelen’

portret_edo_haan_2.jpgEdo Haan

Burgemeester van Maassluis

‘Zoals velen bracht ik dit jaar mijn zomervakantie reizend in Nederland door. Het is duidelijk dat het coronavirus het noorden minder treft dan het zuiden en de Randstad. Dat zie je ook aan het vrijwillig gebruik van mondkapjes. In het noorden zie je die nauwelijks, omdat er geen noodzaak toe is. Nu we allemaal corona moe aan het worden zijn, kunnen we het virus alleen terugdringen als mensen de noodzaak van de maatregelen blijven inzien. Dat kan het beste door maatwerk te leveren, en door regionaal en plaatselijk maatregelen op te leggen, die inwoners als reëel en adequaat zien. Solidariteit bestaat nog altijd, mits geloofwaardig georganiseerd!’

‘Lastig uit te leggen dat we hier geen mondkapjesplicht hebben en over de grens wel’

portret_brau_1.jpgStefan Brau

Fractievoorzitter in Heerhugowaard

‘Ik heb geen specifieke kennis over pandemieën, maar vind dat wij het in Nederland tot nu toe op veel punten goed gedaan hebben. Aanvullende landelijke maatregelen lijken mij van belang nu het virus de kop weer op steekt. In feite weet niemand op dit moment welke maatregelen wel of niet werken. Belangrijk is daarom dat de maatregelen die je neemt voor iedereen te begrijpen moeten zijn. Het gevaar is dat mensen hun eigen regels gaan bedenken en toepassen. In dat kader vind ik het moeilijk uit te leggen dat 300 kilometer naar het oosten of zuiden een mondkapjesplicht wel op grote schaal wordt toegepast in het openbare leven en in Nederland niet.’ 

Afbeelding: ANP |Nico Garstman