Lokaal Bestuur
Zero tolerance bij etnisch profileren?

De documentaire Verdacht deed recentelijk veel stof oplaaien. Een indringend portret over verschillende mannen met een getinte huidskleur (en niet-westerse achtergrond) die onterecht staande zijn gehouden door de politie. Niet één, maar vaak tientallen keren. Of het nu bewust of onbewust gebeurt, het tast het rechtvaardigheidsgevoel van de slachtoffers aan en voedt (terecht) het wantrouwen richting de politie. De politie heeft zelf inmiddels maatregelen getroffen om etnische profilering tegen te gaan.  

Zo wil de politie meer agenten met een niet-westerse achtergrond aannemen en de diversiteit van het politiekorps bevorderen. Een goede zaak, maar zal het ook echt helpen om de onterechte staande houdingen en het etnisch profileren tegen te gaan? Daarom ditmaal de stelling: het is goed dat de politie diverser wordt, maar zolang de rotte appels niet worden aangepakt, zal het etnisch profileren doorgaan. 

‘Te vaak hoor ik nog dat het wel meevalt’

Rob de Geest

Fractievoorzitter in Deventer

‘Het tegengaan van etnisch profileren en het ongelijk behandelen van mensen vraagt om een forse cultuuromslag. Maar het vraagt ook om erkenning van dit probleem. Te vaak hoor ik nog dat het wel meevalt. En daarmee wordt de impact op mensen die geraakt worden door etnisch profileren onderschat en ontkent.

In Deventer hebben we het opgenomen als een onderdeel in een recent initiatiefvoorstel van de PvdA voor meer diversiteit en het versterken van het antidiscriminatiebeleid. Burgemeesters hebben daarbij richting de politie een belangrijke rol om het tegen te gaan en de raad moet ze daarin nadrukkelijk aansporen voor die cultuuromslag.’

Wanneer iemand gekke capriolen uithaalt, vraag je wat er aan de hand is

portret isikBülent Isik

Raadslid in Utrecht

‘Etnisch profileren is natuurlijk nooit goed en daar moet je als politie verre van blijven. Aan de andere kant wil je op basis van bepaalde feiten wangedrag bestrijden. Dus als iemand tijdens het rijden verdacht gedrag vertoont, wil je hem staande houden en kijken wat er aan de hand is. Het gaat dan echt om gedrag en niet om kleur. Als je op die manier werkt, heeft dat niks met etniciteit te maken.

Je moet realistisch zijn. Als je in Utrecht kijkt naar de wijken waar problemen zijn en auto’s in de fik worden gestoken, dan zijn dat Overvecht en Kanaleneiland. Als een twintigjarige jongen met een nieuwe BMW in zo’n wijk de gekste capriolen uithaalt, kan je niet wegkijken. Hoe kom je daaraan? Of dat iemand met een Marokkaanse of Nederlandse achtergrond is, doet niet verder ter zake.’

Het is een maatschappelijk probleem

portret donmezDeniz Dönmez

Raadslid in Enschede

‘De stelling is te kort door de bocht. Door alleen de rotte appels aan te pakken lossen we weinig op. Etnisch profileren is iets wat veel dieper ligt. De vooroordelen zitten in onze maatschappij. Zolang de samenleving geen cultuuromslag maakt en mensen vanwege een bepaalde achtergrond al hun oordeel klaar hebben voordat ze de kwestie in persoon daadwerkelijk kennen, blijft etnisch profileren bestaan. Het is daarom goed dat de politie steeds diverser wordt. Hopelijk helpt dat bij het kweken van meer begrip en acceptatie.’

Afbeelding: Robin Utrecht | Hollandse Hoogte