Lokaal Bestuur
War on drugs valt wel/niet te winnen

€ 110 miljoen maakt minister Grapperhaus dit jaar extra vrij om georganiseerde criminaliteit en ondermijning te bestrijden en rechters en advocaten te beschermen. De burgemeesters van de G4 lieten bij monde van burgemeester Aboutaleb weten het een leuk begin te vinden, maar echt zoden aan de dijk zet het niet. Ook de politie verwacht meer. Grapperhaus belooft dan ook dat hij alles op alles zal zetten om de eenmalige € 110 miljoen structureel op de begroting te zetten.

Natuurlijk is het niet meer dan terecht dat onze rechtsstaat beschermd wordt tegen ondermijning en de groeiende golf van geweld van met name drugscriminelen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat het huidige drugsbeleid van het gedogen van softdrugs en de repressie van harddrugs niet werkt. The war on drugs lijkt niet te winnen. Daarom is een omslag in ons denken nodig. Zijn drugs een bedreiging voor de volksgezondheid (lees heroïne)? Verbieden. Maar zijn ze niet schadelijker dan andere legale ‘drugs’ als alcohol en roken (lees XTC & wiet)? Legaliseren.

Ditmaal luidt de stelling: ‘De war on drugs valt niet te winnen, beter is het om te kijken naar de gezondheidsrisico’s en op basis daarvan bepaalde drugs wel en andere drugs niet te verbieden.’

De war on drugs is te winnen

portret arends 1Bouke Arends

Burgemeester van Westland

‘Het gedoogbeleid in Nederland heeft de georganiseerde criminaliteit de mogelijkheid verschaft voor een geïndustrialiseerde productie van drugs op grote schaal, die voornamelijk  is bestemd voor de export. Een miljardenindustrie die voor criminelen buitengewoon aantrekkelijk is en die ze, getuige de moord op Derk Wiersum, niet graag uit handen wil geven.

Daarom moet de overheid doelgericht en ondubbelzinnig optreden door allereerst de gedoogconstructies te beëindigen. Daar bovenop moeten we een massief beleid van repressie gaan voeren en zowel de opsporing als vervolging tegen drugsproductie en drugshandel opvoeren. Om dat te doen zullen we de capaciteit bij politie, OM en de rechtelijke macht moet gaan vergroten, en zullen de overheidsdiensten gecoördineerd moeten gaan samenwerken bij de bestrijding van drugscriminaliteit. Daarbij is een herziening van het fiscale systeem nodig om het witwassen tegen te gaan.

De war on drugs is te winnen en moet gewonnen worden.’

Een pilletje op een festival heeft nog nooit geleid tot politiegeweld

portret jansenRoelof Jansen

Bestuurslid JS Nijmegen

‘De war on drugs kan harder gevoerd worden, maar wil je dat? Iedereen walgt van druggerelateerd geweld tegen autoriteiten en de rechtelijke macht, maar is dat verbonden aan de drugs zelf? Nee. Druggebruikers veroorzaken dit geweld niet, geldbeluste criminelen wel. Wij zijn toch ook niet tegen vluchtelingen, maar tegen mensenhandel?

Zorg er daarom voor dat criminelen niet meer geld kunnen verdienen door drugs die niet zeer schadelijk zijn te legaliseren. En stel tegelijkertijd middelen beschikbaar om de criminele sector het leven zuur te maken. Want laten we eerlijk zijn, een pilletje op een festival heeft nog nooit geleid tot politiegeweld.’

Kijk naar de vraag waarom mensen drugs gebruiken

portret van der tolMarissa van der Tol

Commissielid in Zoetermeer

‘De war on drugs moet bij de kern aangepakt worden. Waarom gebruiken mensen drugs en is er dus aanbod nodig? Verslaving is volgens meerdere onderzoeken op te lossen door een rijk aanbod van vriendschappen en activiteiten. Dit wordt vaak belemmert door inkomen. Als wij ervoor zorgen, dat iedereen genoeg geld heeft en zich geen zorgen hoeft te maken over levensonderhoud, zijn we al heel ver. Mensen zullen dan minder snel in een verslaving terecht komen. Zo nemen we de vraag weg en is het aanbod niet meer nodig.’

 

Afbeelding: Patricia Rehe | Hollandse Hoogte