Nieuws uit de Tweede Kamer
Verbod seksuele intimidatie op straat

Uit de Kamer 

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen twee interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal zijn dat seksuele intimidatie op straat en taxironselaars op Schiphol.

Seksuele intimidatie

Hoewel seksuele intimidatie in het Burgelijk Wetboek al verboden is, blijft er een hiaat. Op straat is het nog niet strafbaar. Kamerlid Ahmed Marcouch wil daar een eind aan maken. Hij heeft daarom een initiatiefwetsvoorstel ingediend om seksuele intimidatie op straat te verbieden.

Voor de definitie van seksuele intimidatie kon hij aansluiten bij de al bestaande wetten. Het gaat om het verbod om iemand op seksuele wijze door woord of gebaren in een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie te brengen. Marcouch wil niet dat vrouwen, homo’s of anderen straten en buurten gaan mijden, omdat zij seksueel geïntimideerd worden of  zich onveilig voelen.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat dat helaas wel het geval is. Om die reden wordt er in sommige steden al gewerkt aan het lokaal verbieden van seksuele intimidatie. Amsterdam is daarin het verst. Daar heeft men een verbod opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Een verbod in de APV is juridisch niet altijd haalbaar

Marcouch wilde om twee redenen deze en andere lokale initiatieven niet afwachten. De voornaamste reden is dat het aan de wetgever is om seksuele intimidatie strafbaar te stellen. Met andere woorden, seksuele intimidatie op straat is dusdanig ernstig en omvangrijk dat het in het strafrecht thuishoort. Dat gemeenten zelf initiatief nemen is goed, maar pas als het een duidelijke en landelijke norm is, kan het echt aangepakt worden.

Daar komt nog bij, dat het vooralsnog niet duidelijk is of de lokale initiatieven juridisch wel houdbaar zijn. Zo is het volgens de minister van Veiligheid en Justitie wel mogelijk om bepaalde vormen van seksuele intimidatie in een APV op te nemen, maar is dit onmogelijk wanneer de vrijheid van meningsuiting in het geding is.

Ook uit onderzoek van Amsterdam zelf blijkt dat het onzeker is of de strafbaarstelling van seksuele intimidatie op straat via de APV juridisch houdbaar is. Alleen al om deze onduidelijkheid weg te nemen, is het belangrijk dat er landelijke wetgeving komt.

Verbod op ronselaars Schiphol

Het afgelopen jaar nam de overlast van ronselaars op Schiphol enorm toe. Steeds meer taxichauffeurs ronselden klanten buiten de officiële taxistandplaatsen om. Passagiers werden op agressieve wijze in de aankomsthal benaderd en er ontstonden opstootjes met taxichauffeurs die wel een officiële standplaats hebben.

De ellende begon met een rechterlijke uitspraak uit 2015. De rechter bepaalde daarin dat taxichauffeurs op alle openbare wegen klanten mogen meenemen. Dus ook bij Schiphol. Het aantal klachten dat de gemeente Haarlemmermeer van reizigers kreeg over ronselende taxichauffeurs die zich intimiderend gedroegen, en passagiers oplichtten en  beledigden nam hand over hand toe.

Sinds een rechterlijke uitspraak in 2015 is het helemaal mis

Duco Hoogland wil dat hier een einde aan komt. Eerst stelde hij Kamervragen en toen direct resultaat uitbleef, deed hij een directe oproep aan de gemeente en staatssecretaris Dijksma. Met resultaat. Na overleg tussen de staatssecretaris en de gemeente werd de APV aangepast. Voortaan mogen chauffeurs hun diensten niet meer aanbieden buiten de officiële standplaatsen. De gemeente wees hierbij op het gevaar voor de openbare orde. Bij overtredingen kunnen de boetes oplopen tot een bedrag van € 1.500.

Een groep ronselaars stapte daarop direct naar de rechter. Ze kregen nul op hun rekest. De rechter wees op de vele incidenten waarbij de openbare orde ernstig werd verstoord. De gemeente stond dus in haar recht om de handhaving van de veiligheid boven de belangen van de ronselaars te stellen.

 

Bijschrift afbeelding: Naar aanleiding van de aanrandingen tijdens nieuwjaarsnacht in Keulen protesteren JS’ers tegen seksueel geweld 

Afbeelding: Ingrid de Groot | Hollandse Hoogte

 

ton langenhuyzenContactgegevens:

T: 070-3182792
E: 
[email protected]