Lokaal Bestuur
Vooralsnog geen landelijk vuurwerkverbod, dan maar lokaal?

Er zullen weinig mensen zijn die met plezier terugkijken op de afgelopen twee jaar. Maar dat de binnensteden tijdens oud & nieuw niet in een oorlogszone veranderden, zullen veel mensen (en huisdieren) fijn hebben gevonden. Dit jaar mag er in twaalf gemeenten geen vuurwerk worden afgestoken. Toch lijkt het er niet op dat er binnenkort een algeheel vuurwerkverbod komt. Jammer? Of gezien de traditie en de lastige handhaving niet meer dan logisch?

Daarom ditmaal de stelling: zolang er geen landelijk vuurwerkverbod is, moeten we het lokaal maar verbieden.


Geen tussenoplossing

Ruud van Bennekom

Burgemeester van Bunnik


‘Ik zie een lokaal vuurwerkverbod niet als “next-best” tot een landelijke verbod er wel komt, omdat een gemeentelijk verbod maar zeer beperkt effectief is. We kunnen namelijk de verkoop van het legale vuurwerk lokaal niet aan banden leggen. Ook is het bezit van legaal vuurwerk niet verboden, zelfs niet als het illegaal over de grens is gekomen. Zolang de aanschaf en het bezit van vuurwerk niet aan banden is gelegd, kan handhaving zich alleen beperken tot heterdaad betrappen op het afsteken. En we weten allemaal hoe beperkt de handhavingscapaciteit in de oudejaarsnacht is.’


Bewustwording effectiever

Rian van Dam

Burgemeester van Hollands Kroon


‘Inwoners hebben het meeste last van het afsteken van (illegaal) vuurwerk voor oud & nieuw. Dat los je niet op met een vuurwerkverbod voor de hele gemeente. Effectiever is bewustwording creëren bij jongeren en ouders. Wat het voor dieren betekent bijvoorbeeld. En hoe gevaarlijk illegaal vuurwerk is. Voor bepaalde gebieden een vuurwerkverbod instellen kan uiteraard, maar in een grote plattelandsgemeente als Hollands Kroon moet je daar wel op kunnen handhaven. De handjes bij de politie zijn al schaars, dus die moeten we op de meeste effectieve manier inzetten. En onze BOA’s kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom dus geen algeheel vuurwerkverbod, maar kijken op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat iedereen een leuk oud & nieuw heeft.’


Bied ook alternatieven

Marjolein Pieks

Raadslid in Mook en Middelaar


‘Eens. De lol van enkelingen staat in schril contrast met het leed van velen. De lijst van schadelijke effecten door (illegaal) vuurwerk is lang: geluidsoverlast, onveiligheid, gezondheidsschade, brandgevaar, agressiviteit, milieuvervuiling en dierenmishandeling. Het zijn stuk voor stuk zware argumenten om een einde te maken aan de vuurwerktraditie.

Toch kan een vuurwerkverbod alleen plaatsvinden als ook is nagedacht over een passend alternatief. Dat kan bijvoorbeeld met een professionele vuurwerkshow. Maar ook een kampvuur, een lichtjestocht, een dansfeest of een concert behoren tot de mogelijkheden. Best veel, zolang anderen maar geen leed wordt aangedaan. Met veilige, feestelijke, dier- en milieuvriendelijke alternatieven kunnen we de jaarlijkse oorlogszone omtoveren tot een vredesfeest.’


Lokaal verbod signaal naar regering

Hristijan Stevoski

Raadslid in Vlissingen


‘Oud en nieuw wordt al jaren gekenmerkt door overlast, vervuiling en slachtoffers, die in het ziekenhuis terecht komen. Ook personen die zelf geen vuurwerk afsteken lopen veel risico om gewond te raken. Daarnaast wordt vuurwerk ook gebruikt tegen hulpverleners. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, vind ik dat de gemeente hierin het voortouw moet nemen. Ook als signaal naar de regering. Overigens zou ik eerst beginnen met een verdergaand verbod op gevaarlijk vuurwerk. Mocht dit onvoldoende verschil opleveren, dan is een totaalverbod een logische tweede stap.’


Zonder landelijk verbod niet hand te haven

Sicko Heldoorn

Waarnemend burgemeester van Heemskerk


‘Er moet snel een landelijk vuurwerkverbod komen om lokaal verbieden (goed) mogelijk te maken. Zolang dat ontbreek houd je een wisselend beeld. In de ene gemeente mag het niet, in de andere wel. Met als mogelijke bijvangst vuurwerktoerisme. In kleine gemeenten zal er bovendien te weinig draagvlak zijn, zolang het landelijk niet verboden is. Om nog maar te zwijgen over de handhaafbaarheid. Dat is voor de politie niet te doen, zolang het in de ene gemeente wel verboden is en in de andere mag.’


Afbeelding: Robin Utrecht | ANP