Lokaal Bestuur
Misbruik door criminelen van Tozo-regeling ligt op de loer

De Tozo-regeling voor ondernemers biedt financiële steun om deze periode te kunnen overbruggen. Deze steunmaatregelen zijn nieuw en worden snel opgezet met alle risico’s van dien. Al eerder schreven we over het immorele gedrag van ondernemingen zoals Booking.com. Maar er zijn ook risico’s waar we lokaal de ogen niet voor kunnen sluiten en die te maken hebben met het fenomeen ondermijning.

Omdat de steunmaatregelen nieuw zijn, snel werden opgetuigd en gemeenten bij de uitvoering snel moeten handelen, is te verwachten dat criminelen hiervan misbruik gaan maken. Hoe zij dit kunnen doen valt te lezen in de Factsheet-Tozo en ondermijning. Hun advies is duidelijk: richt je op een check van het bedrijf en niet van de persoon. En blijf alert: ‘We zien dat de georganiseerde criminaliteit zich razendsnel aanpast aan de omstandigheden en nieuwe manieren ontdekt om snel en makkelijk geld te verdienen’.

Dus zie jij in jouw gemeente ook signalen van ondermijning? Zijn er bijvoorbeeld wel heel veel nagelstudio’s, kappers en belwinkel waar je alleen op afspraak naar binnen kan en vaak geen klant te vinden is? Dan is het een goed idee om de vinger aan de pols te houden en schriftelijke vragen (onderstaand te downloaden) aan jouw college te stellen.

Schriftelijke vragen: ondermijning van de Tozo-regeling

De Tozo-regeling ondersteunt ondernemers tijdens deze coronacrisis. De uitvoering van deze regeling ligt bij de gemeentelijke overheid. Wij hebben veel waardering voor de wijze, waarop onze gemeente dit heeft opgepakt. Tegelijkertijd wordt er door het RIEC gewaarschuwd voor het risico, dat de georganiseerde criminaliteit zich toegang weet te verschaffen tot deze regeling. Een risico, waar we alert op moeten zijn om misbruik en fraude te voorkomen.

Daarom hebben we de volgende vragen voor u:

 1. Wordt bij de toepassing van de Tozo-regeling gewaakt op het risico dat de georganiseerde criminaliteit zich toegang verschaft tot deze regeling?
 2. Neemt onze gemeente maatregelen om dit type ondermijning te voorkomen?
 3. Wordt op de gemeentewebsite duidelijk gecommuniceerd over de maatregelen die onze  gemeente neemt om fraude te voorkomen en over de sancties, die volgen als achteraf blijkt dat er misbruik heeft plaatsgevonden?
 4. Wordt geborgd dat alleen de aanvrager zelf een aanvraag doet? Worden aanvragen via tussenpersonen afgewezen of niet in behandeling genomen? Zo nee, waarom niet?
 5. Wordt alleen gebruik gemaakt van girale (spoed)betaling (dus geen contante betalingen) op een rekeningnummer dat op naam staat van de aanvrager?
 6. Wordt bij de behandeling gecheckt of er:
  • Eerder een eventuele vergunning is ingetrokken?
  • Het bedrijfspand (bestuurlijk) gesloten (is geweest)?
  • Er andere bestuurlijke procedures lopen?
  • Al een aanvraag ingediend is vanuit dit huishouden?
  • Een bedrijfswebsite/ LinkedIn-account is?
  • Wordt er geadverteerd? Zijn er online reviews?
  • Sprake is van faillissement of schuldsaneringen (insolventieregister)?
  • Het bedrijf de juiste vergunningen heeft?
  • Meer inschrijvingen zijn bij de KvK op het woon- of werkadres? Bestaan er andere inkomstenbronnen, die niet zijn gemeld?
  • De onderneming per 17 maart ook echt actief was?

7. Wordt het (zakelijke) bankafschrift ook gecontroleerd of er andere (bedrijfsmatige) uitgaven worden gedaan en niet alleen op inkomsten en (vaste) lasten?

 

Afbeelding: Hans van Rhoon | Hollandse Hoogte