Nieuws uit de Tweede Kamer
Meer aandacht voor toename van geweld achter de voordeur nodig

De vorm is een tikkeltje ongebruikelijk, maar de politiek blijft. Ditmaal bericht senior beleidsmedewerker Ton van Langenhuyzen over het toegenomen huiselijk geweld en het lot van de vluchtelingen.

Geweld achter de voordeur

Met de intelligente lockdown wordt de verspreiding van corona ingedamd. Terecht, maar het brengt wel grote risico’s met zich mee. Zo waarschuwen internationale hulporganisaties als de WHO en VN voor een toename van het geweld achter de voordeur. Ook Kirsten van den Hul maakt zich daarover grote zorgen.

Ze vreest, dat het sluiten van scholen en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven voor een toename van partnergeweld en kindermishandeling zal zorgen. En dat terwijl er al voor de corona-crisis lange wachtlijsten voor noodhulp en opvang waren. De eerste indicaties voor een toename van het huiselijk geweld zijn er al. En sommige hulpverleners komen nu zelfs niet langer meer bij bekende probleemgezinnen over de vloer.

Nederland moet net als Frankrijk met een noodplan tegen huiselijk geweld komen 

Van den Hul wil dat minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich snel gaat inzetten voor een noodplan tegen geweld achter de voordeur. Ze wees erop dat de Franse regering met een noodplan is gekomen met laagdrempelige en veilige meldpunten in supermarkten en apotheken, een sms-alarmsysteem en extra opvangbedden voor vrouwen in nood.

Bij dat noodplan hoort het vergroten van de capaciteit voor opvang- en hulpverlening en het opzetten van een laagdrempelig meldpunt. Van den Hul vroeg de minister verder nog om in gesprek te gaan met gemeenten, Veilig Thuis, Vrouwenopvang en andere betrokken partijen, zodat het geweld achter de voordeur gezamenlijk voorkomen kan worden.

Vreemdelingen in nood

Attje Kuiken stelt op haar beurt alles in het werk om te voorkomen dat vluchtelingen hier en elders in Europa in de steek worden gelaten. Eerder berichten we al over de onduidelijke huisvestingsplannen van staatssecretaris Broekers-Knol. Na veel druk liet zij weten dat de noodopvang van nieuwe asielzoekers in grote hallen zal plaatsvinden. Niet bepaald een ideale omgeving voor kinderen, die met hun ouders asiel aanvragen.  

Nog schrijnender is de situatie in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Daarin verblijven vluchtelingen al langer in mensonterende omstandigheden. Nu er ook nog corona bijkomt en er in overbevolkte kampen geen mogelijkheden zijn om afstand tot elkaar te houden of de noodzakelijke hygiënische maatregelen te treffen, lopen de gevaren op.

Het kabinet wil geen kinderen ophalen uit de Griekse vluchtelingenkampen

Zeker voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen moet een oplossing gevonden worden. De Griekse regering wil dat Europa 2500 van die kinderen opneemt. Veel landen hebben al toegezegd een deel daarvan op zich te gaan nemen. Ondanks herhaaldelijke oproepen van een groot aantal hulporganisaties hoort de Nederlandse regering daar niet bij. En dat terwijl inmiddels tientallen gemeenten aangeven hebben kinderen te willen opnemen en de voogdijorganisatie Nidos al klaar staat.

Ook Kuiken heeft meerdere keren aangedrongen op mededogen van de regering. Helaas zonder resultaat. De staatssecretaris vindt opvang geen structurele oplossing voor het achterliggend probleem en wil zich daarom richten op de verbetering van de omstandigheden in de kampen. Dat die omstandigheden alleen maar verslechteren en er sprake is van acute nood doet daar blijkbaar niet aan af.

Afbeelding: Rosa Koole | Hollandse Hoogte

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]