Nieuws uit de Tweede Kamer
Hartje zomer, dus tijd voor de vuurwerkdiscussie

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal over vuurwerk.

Vuurwerk

Het begin van de zomer is altijd een goed moment om het in de Tweede Kamer over de jaarwisseling te hebben. Sterker nog, het is bijna traditie om dat te doen. Eerste punt op de agenda is natuurlijk vuurwerk. De aanhoudende overlast door vuurwerk, de gewonden die jaarlijks opnieuw vallen en de brandweerlieden, politiemensen en anderen die met pijlen en rotjes bestookt worden, passeren ieder jaar weer de revue.

De meest verstrekkende oplossing is het (gedeeltelijk) verbieden van vuurwerk. De keerzijde daarvan is dat mensen die goed omgaan met vuurwerk en daar plezier aan beleven, de dupe worden. De goeden lijden onder de kwaden. Het is een dilemma waar politiek Den Haag mee worstelt. Zo komt het dat een duidelijk advies van een toonaangevend instituut als Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) toch genegeerd wordt.

De OVV vroeg om een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarin stonden ze niet alleen: ook de Nationale Politie, politievakbonden en oogartsen hebben zo’n verbod bepleit. Maar het komt er voorlopig niet. De coalitiepartijen in Rutte IV werden het niet eens. Naast het feit dat een algeheel verbod mensen van goede wil treft, is er ook nog het probleem van hoe je een verbod kunt handhaven. Een groot deel van het afgestoken en gevaarlijke vuurwerk is immers illegaal en dus al verboden.

Attje Kuiken wees in het plenaire debat op de schade en nadelen van vuurwerk. En op het feit dat er al jaren weinig tegen gebeurt. Zij vond het tijd dat er stappen werden gezet. Dat het kabinet het OVV-advies voor een algeheel verbod niet overneemt, maar wel pleit voor verplichte vuurwerkbrillen en vuurpijlkokers, is volgens Kuiken een doekje voor het bloeden.
Daarom steunde ze de oproep van onder meer de ChristenUnie om in ieder geval in de wet te regelen dat gemeenten zelf een vuurwerkverbod mogen instellen. Alleen VVD, PVV en de FvD stemden tegen die motie. Werk aan de winkel voor het kabinet dus. Gemeenten kunnen binnenkort vuurwerk binnen hun grenzen verbieden.

Afbeelding: Robin Utrecht | Hollandse Hoogte

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]