Nieuws uit de Tweede Kamer
Explosies in de woonwijk en hacks bij de gemeente

Uit de Kamer

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Normaal gesproken licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen eens in de maand twee interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Maar doordat het kabinet demissionair is en een lange lijst van onderwerpen controversieel verklaard is, ligt het werk een beetje stil en zijn er sinds de laatste editie twee maanden verstreken. Binnen de PvdA-fractie komt daar de gedwongen reorganisatie nog bovenop. Te midden van dit droevige proces desalniettemin twee onderwerpen: cybersecurity bij gemeenten en gedwongen woningsluitingen.

Woningsluitingen

Het Limburgse Nieuwstadt was in maart 2014 even landelijk nieuws. Toen vonden er twee explosies plaats bij het huis van de president van de lokale afdeling van motorclub Bandidos. Naast de schade aan het huis leverde dit natuurlijk het nodige gevaar op voor de buurtbewoners. De burgemeester van Echt-Susteren, Jos Hessels, waar Nieuwstadt onder valt, besloot daarop dat de woning drie maanden gesloten moest worden.

De burgemeester ging daarbij niet over één nacht ijs. Eerder had Hessels al andere maatregelen, zoals het aanbrengen van extra straatverlichting, preventief fouilleren en de inzet van extra politiesurveillance, genomen. Aangezien geen van deze maatregelen de explosies had kunnen voorkomen, zag Hessels woningsluiting als enig overgebleven middel om de veiligheid te garanderen. Dat deed hij op grond van artikel 174a Gemeentewet. Hierin staat dat een burgemeester over kan gaan tot sluiting van een woning als de gedragingen in die woning stelselmatig tot ernstige overlast voor omwonenden leidt.

De Raad van State floot de burgemeester van Echt-Susteren terug

Volgens de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State was daar in dit geval echter geen sprake van. De explosies vonden immers buiten de woning plaats en de bewoner zelf kon er niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Voor burgemeester Hessels betekende deze uitspraak een streep door de rekening. Hij pleit er daarom voor, dat de wet op dit punt wordt aangepast.

Voor Kamerlid Attje Kuiken is dit reden om schriftelijke vragen te stellen. De minister van veiligheid en justitie geeft aan dat die nu niet van plan is om de wet aan te passen. Hij wijst erop dat burgemeesters genoeg andere mogelijkheden hebben om de openbare orde te handhaven. Het sluiten van een woning omdat daar een bepaalde persoon woont, is volgens hem niet nodig.

Gemeenten en cybersecurity

Dat de digitale veiligheid bij gemeenten een zorgenkindje is, is al langer bekend. Voormalig Kamerlid Astrid Oosenbrug stelde daar veelvuldig vragen over. Recent verscheen er een rapport over de informatieveiligheid bij de gemeente Rotterdam. Die bleek met 700 kritieke lekken niet best te zijn. Zelfs de agenda van burgemeester Aboutaleb zou te hacken zijn.

In Rotterdam is de internetbeveiliging zo lek als een mandje

Hierop vroeg Oosenbrugs opvolger Gijs van Dijk minister Plasterk of er voor de informatieveiligheid bij gemeenten meer investeringen nodig zijn. Plasterk gaf aan dit aan zijn opvolger over te laten, maar wees er wel op dat er een flinke inhaalslag is gemaakt. Veel gemeenten hebben al moderne beveiligingsstandaarden ingevoerd. Op de vraag of de situatie bij de gemeente Rotterdam symptomatisch is, moet de minister echter het antwoord schuldig blijven. Hij beschikt niet over een alomvattend overzicht van het aantal incidenten en hacks bij gemeenten.

Afbeelding: Rogier Dohmen | Hollandse Hoogte 

ton langenhuyzenContactgegevens:

T: 070-3182792
E: 
[email protected]