Lokaal Bestuur
Lerarentekort vraagt om onorthodoxe maatregelen

Dat het lerarentekort nijpender wordt en er steeds creatievere oplossingen worden bedacht om het op te lossen, blijkt wel uit de laatste ingeving van minister Arie Slob. Het mes snijdt volgens de minister aan twee kanten. Ja, er moeten meer leraren bij, maar je kan ook naar de vraagkant kijken. Als kinderen pas vanaf hun vijfde (en niet vanaf hun vierde) naar de basisschool gaan, zijn er minder leerlingen en heb je dus minder leraren nodig. Heeft de minister een weliswaar onorthodoxe, maar toch vooral logische oplossing bedacht om het lerarentekort te lijf te gaan?

Maar ook in onze eigen kring worden onorthodoxe maatregelen niet geschuwd. Zo stelde wethouder Marjolein Moorman ondanks voor om leraren in de vier grote steden vanwege de hoge woonlasten meer te betalen. Noodzakelijk? Of komen deze ‘oplossingen’ neer op het verplaatsen van de problemen? Daarom ditmaal de stelling: Om het lerarentekort te bestrijden zijn – tijdelijk – onorthodoxe maatregelen nodig, kinderen pas vanaf hun vijfde naar de basisschool of meer betalen van leraren in de grote vier zijn dan zeker ideeën.

Kom met de alles-in-één school

portret leeuwinMargot Leeuwin

Raadslid in Huizen

‘Het idee van minister Slob gaat ten koste van de kwaliteit van ons onderwijs. In deze categorie vallen  plannen voor kortere dagen en minder dagen. Bovendien komen veel werkende ouders in de problemen. Nee, een beter idee voor het basisonderwijs is een alles-in-één school. Voeg kinderopvang, vroegschoolse educatie, naschoolse opvang en basisscholen samen. Dat scheelt overhead, personeel, ruimte en dus kosten.

Op die manier zorg je voor meer perspectief voor de medewerkers, meer continuïteit voor de kinderen en beter onderwijs! Met het geld dat je bespaart, kan je de salarissen verhogen en leraren meteen bij aanstelling een vast contract aanbieden. Natuurlijk is dat niet van de ene op de andere dag geregeld, maar gelukkig zijn we goed in reorganiseren in dit land.’

‘Betaal iedereen meer’

portret verhoefPetra Verhoef

Fractievoorzitter in Lansingerland

‘Het lerarentekort is niet alleen in grote steden groot. We moeten naar haalbare en eerlijke oplossingen zoeken. Met de onorthodoxe maatregelen die zijn voorgesteld ben ik het niet eens. Kinderen pas met 5 jaar naar de basisschool sturen leidt tot meer vraag naar kinderopvang. Die hebben niet alleen beperkt capaciteit, maar zijn ook duur. Een verplaatsing van het probleem dus. Net als het meer betalen van leraren in de grote steden dat is. Betaal iedereen meer. En zorg overal voor betaalbare woningen. Want ook in Lansingerland zijn die er niet of nauwelijks.’

Het begint bij meer waardering

portret van dammeDiana van Damme-Fassaert

Wethouder in Hulst

‘De stelling dat kinderen pas met vijf jaar naar school moeten, ga ik niet onderschrijven. Hier aan de grens is het helemaal not done om leerlingen later naar school te laten gaan. We zitten nu al met de concurrentie van België, waar kinderen vanaf twee en een half naar de basisschool kunnen. Een kind hoort op vierjarige leeftijd gewoon op school met leeftijdsgenoten leren omgaan. De beste vriendschappen beginnen op de basisschool.

Dat er te weinig leraren zijn, is al jaren aan de gang. Het beroep leerkracht wordt al die jaren al ondergewaardeerd. Financieel is het nooit interessant geweest, maar daarom werd je geen leerkracht. Het is een fantastisch beroep. Zelf ben ik leerkracht en basisschooldirecteur geweest. De omgang met kinderen en ouders zijn echt een verrijking op zich, maar het is niet altijd even makkelijk. Leraar ben je niet van negen tot vijf.

Leraren verdienen dus meer respect. Geef vanuit het Rijk met extra middelen aandacht aan het beroep leerkracht. En zorg er vooral voor dat het beroep meer aanzien krijgt in onze maatschappij. Waardering vind ik de hoogste prioriteit.’

Voorkom dat jonge leraren meteen opbranden

portret vermeulenJan Pieter Vermeulen

Oud raadslid in Sint-Michielsgestel

‘De ideeën van de minister brengen een oplossing niet dichterbij. Kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand komen verder op achterstand. Hoe eerder de integratie en Nederlandse taalontwikkeling, start hoe beter.

Op basis van mijn dochters ervaringen heb ik wel wat betere “onorthodoxe” suggesties. Zorg voor betere universitaire lerarenopleidingen. Nu zetten die te veel druk op snel afstuderen. Daardoor worden studenten te snel in het diepe gegooid en haken ze snel weer af. Om leraren verder te ontlasten en te voorkomen dat opbranden, moet je bovendien zorgen voor voldoende ondersteund personeel. En tot slot kan je de studieschuld van net afgestudeerden die zich 10 jaar willen binden afkopen. Op die manier sla je twee vliegen in één klap: je maakt het vak aantrekkelijk en aspirant-leraren kunnen hun vaste lasten verlagen en makkelijker aan een koopwoning komen.’

 

Afbeelding: Jessica Brouwer | Hollandse Hoogte