Handreiking
Handreiking: Onderwijs, je gaat er over als raadslid!

‘Daar gaat u niet over’ of ‘U gaat over de stenen’, met dit soort reacties van wethouders en bestuurders moeten raadsleden het vaak doen als het over onderwijs gaat.

Een té makkelijke reactie, die bovendien geen recht doet aan alle verantwoordelijkheden en sturingsmogelijkheden die raadsleden hebben als het om onderwijs gaat, en waar vooral leerlingen de dupe van zijn. De raad gaat wel degelijk over onderwijs.

Natuurlijk zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het lespakket, maar dat betekent niet dat je als raadslid slechts van de zijlijn kan toekijken. Als raadslid kan je veel ruimte pakken om te zorgen voor goed onderwijs waar ieders talent tot wasdom komt, je kan kansengelijkheid bevorderen, je kan segregatie tegengaan en nog veel meer. Hoe je die ruimte pakt lees je in onze nieuwste handreiking Onderwijs, je gaat er over als raadslid!