Lokaal Bestuur
Als raadslid het onderwijs eerlijker maken kan wel degelijk: dit is hoe

‘Daar gaat u niet over’ of ‘U gaat over de stenen’, met dit soort reacties van wethouders en bestuurders moeten raadsleden het vaak doen als het over onderwijs gaat. Een té makkelijke reactie, die bovendien geen recht doet aan alle verantwoordelijkheden en sturingsmogelijkheden die raadsleden hebben als het om onderwijs gaat, en waar vooral leerlingen de dupe van zijn. De raad gaat wel degelijk over onderwijs.


Natuurlijk zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het lespakket, maar dat betekent niet dat je als raadslid slechts van de zijlijn kan toekijken. Als raadslid kan je veel ruimte pakken om te zorgen voor goed onderwijs waar ieders talent tot wasdom komt, je kan kansengelijkheid bevorderen, je kan segregatie tegengaan en nog veel meer. Hoe je die ruimte pakt lees je in de nieuwste CLB-Handreiking: Onderwijs, je gaat er over als raadslid!. En onderstaand geven we je alvast acht tips voor sociaal-democratisch onderwijsbeleid.

  1. Ga selectie aan de poort bij scholen tegen door een centraal aanmeldpunt voor basisscholen via de gemeente op te richten, zoals in Amsterdam en Utrecht;
  2. Zet in op een stevig gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, met vroeg- en voorschoolse educatie die toegankelijk is voor alle leerlingen en blijvende ondersteuning. Ook voor de doelgroep die qua leeftijd niet meer onder de vroeg- en voorschoolse educatie valt;
  3. Kies voor brede scholen, waar onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, jeugdhulp en de wijkteams onder één dak samenwerken, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen;
  4. Zorg voor een ruimhartig minimabeleid en breed kindpakket, zodat ook leerlingen uit gezinnen met een smallere beurs alle nodige schoolspullen kunnen aanschaffen;
  5. Leren gaat beter in een kwalitatief goed schoolgebouw. Ga niet voor schoolgebouwen, die net aan de minimumeisen voldoen, maar zet een stap extra, zodat leraren en leerlingen een prettige, goed geventileerde en duurzame leeromgeving hebben;
  6. Voorkomen is beter dan genezen. Zorg daarom voor een preventief leerplichtbeleid, zodat alle jongeren in de schoolbanken zitten of een plek op de arbeidsmarkt vinden;
  7. Na het verlaten van het praktijkonderwijs vallen jongeren onder de regie van de gemeente bij het vinden van arbeidsmatige dagbesteding. Zorg voor een warme overdracht van leerlingen uit het praktijkonderwijs naar de dagbesteding of arbeidsmarkt en voorkom dat jongeren uit beeld raken.;
  8. Voor mbo’ers is het soms lastig om een stage te vinden. Bied als gemeente niet alleen hbo en wo-stages en traineeships aan, maar zorg dat deze er ook voor mbo’ers zijn.

Afbeelding: Richard Brocken | ANP