Vragenuren & masterclasses

Vragenuren & masterclasses

Het CLB organiseert voor alle functies uiteenlopende bijeenkomsten. Een actueel en volledig overzicht vind je in de agenda. Heb je een wens of verzoek voor de organisatie van bijeenkomsten? Stuur ons dan gerust een mail: [email protected].

Vragenuren

Elke maand is er een vragenuur over een thema zoals de kadernota, minimabeleid of warmtenetten. Na een korte aftrap door een expert, is er alle ruimte voor het stellen van vragen en onderling debat. Alle vragenuren vind je in de agenda.

Masterclasses

Voor verdieping organiseert het CLB masterclasses. Elk jaar staat er een vijfdaagse verdieping op financiën voor raadsleden op de agenda. Daarnaast organiseren we regelmatig inhoudelijke masterclasses bijvoorbeeld over het klimaatbeleid of de jeugdzorg. Houd hiervoor onze agenda in de gaten.

Debattrainingen

Vast onderdeel in het scholingsaanbod van het CLB zijn de debattrainingen. Per training ligt de focus op een ander onderwerp leggen. Zo zijn er debattrainingen ter voorbereiding op de kadernota en de begroting, of over het debatteren met (extreem) rechtse en populistische partijen. Dit en veel meer onderwerpen komen aan bod in deze trainingen.

Netwerkbijeenkomsten

Binnen onze inhoudelijke en functionele netwerken brengen wij leden met elkaar, met woordvoerders uit andere bestuurslagen en de landelijke- en Europese politiek in contact om onderling ervaringen en kennis te delen. De netwerken komen digitaal en fysiek bij elkaar. Voor meer informatie over de beschikbare netwerken voor jouw functie, kun je contact met ons opnemen. Een overzicht van de komende netwerkbijeenkomsten vind je in de agenda.

Vragenuur kadernota
21 mei

Vragenuur kadernota

Masterclass financiën
25 mei

Masterclass financiën

Wethoudersbijeenkomst ‘acteren in de raad’
31 mei

Wethoudersbijeenkomst ‘acteren in de raad’

Werkplaats kadernota
1 jun

Werkplaats kadernota

Burgemeestersdiner
5 jun

Burgemeestersdiner

Masterclass financiën
8 jun

Masterclass financiën

Netwerkbijeenkomst gedeputeerden, fractievoorzitters PS en dijkgraven
11 jun

Netwerkbijeenkomst gedeputeerden, fractievoorzitters PS en dijkgraven

Debattraining: omgaan met rechts(populisme)
15 jun

Debattraining: omgaan met rechts(populisme)

Wethoudersbijeenkomst ‘de ambtelijke organisatie’
21 jun

Wethoudersbijeenkomst ‘de ambtelijke organisatie’

Netwerkbijeenkomst waterschappers: Maeslantkering
22 jun

Netwerkbijeenkomst waterschappers: Maeslantkering

Bestuursvergadering
23 jun

Bestuursvergadering

Afgehaakt Nederland: projectbijeenkomst IJmond
29 jun

Afgehaakt Nederland: projectbijeenkomst IJmond

Project Afgehaakt Nederland: 2,5 jaar verder
6 jul

Project Afgehaakt Nederland: 2,5 jaar verder

Summerschool debatteren
17 aug

Summerschool debatteren

Wethoudersbijeenkomst ‘onderhandelen als dagelijkse bezigheid’
30 aug

Wethoudersbijeenkomst ‘onderhandelen als dagelijkse bezigheid’

Werkplaats algemene beschouwingen
7 sep

Werkplaats algemene beschouwingen

Financiën voor Statenleden
7 sep

Financiën voor Statenleden

Burgemeestersdag De Ronde Venen
13 sep

Burgemeestersdag De Ronde Venen

Vragenuur waterschapsfinanciën
24 sep

Vragenuur waterschapsfinanciën

Masterclass financiën
28 sep

Masterclass financiën

Bestuursvergadering
13 okt

Bestuursvergadering

Algemene ledenvergadering
30 nov

Algemene ledenvergadering