Nieuws uit de Tweede Kamer
Vrijwillige brandweer binnenkort ambtenaar

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal over leefbaarheid op het platteland en brandweermannen.

Brandweervrijwilliger en toch een contract

De wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat betekent dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als gewone werknemers.

Bij de brandweer werken echter vooral vrijwilligers. Die zouden op basis van de nieuwe wet per januari ambtenaar met een arbeidsovereenkomst worden. De 19.000 brandweervrijwilligers voelen daar niets voor. Ze houden er niet van om in een keurslijf te worden gedrukt en het gaat in tegen het vrijwillige karakter van hun inzet. Bovendien maken deze nieuwe arbeidsovereenkomsten de brandweer te duur.

Kuiken: ‘Je wordt geen brandweervrijwilliger om ambtenaar te worden’

Attje Kuiken is gevoelig voor deze argumenten: ‘Je wordt geen brandweervrijwilliger om ambtenaar te worden.’ Minister Grapperhaus begrijpt de bezwaren, maar wijst op de Europese jurisprudentie. Op grond hiervan is het maken van een uitzondering voor brandweervrijwilligers moeilijk. Toch wil hij kijken of een uitzondering mogelijk is.

De motie van Kuiken om net zoals voor het politie- en defensiepersoneel ook voor brandweervrijwilligers een uitzondering te maken is aangenomen. Het is nu aan de minister om alles in het werk te stellen om die uitzonderingspositie voor elkaar te krijgen.

Provinciale regulering aantal stuks vee

In gebieden met veel vee staat de leefbaarheid en de volksgezondheid onder druk. Toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam bereidde daarom nog onder het vorige kabinet een wet voor, waarmee de provincie het aantal dieren in bepaalde gebieden kon gaan reguleren.

Dit wetsvoorstel Veedichte gebieden sneuvelde alleen tijdens de laatste kabinetsformatie. In plaats daarvan kwam het kabinet met het voornemen om ‘in samenspraak met de provincies’ (met name Noord Brabant, red) te bekijken ‘hoe een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden kan worden vormgeven’.

Moorlag: We kunnen niet wachten op de Omgevingswet

De PvdA, SP en GroenLinks zijn echter van mening dat provincies wel degelijk direct moeten kunnen sturen op het aantal stuks vee in bepaalde gebieden. Namens de PvdA diende William Moorlag daarom de wet van Van Dam opnieuw als initiatiefwet in. Het wetsvoorstel geeft provincies de mogelijkheid om in aangewezen gebieden het aantal bedrijven, het aantal dieren per bedrijf of totaal aantal stuks vee in een gebied te reguleren.

Het gaat om een tijdelijke wet. Wanneer de Omgevingswet wordt ingevoerd, zal de wet Veedichte gebieden (mits aangenomen) immers overbodig zijn. De Omgevingswet laat alleen nog wel een paar jaar op zich wachten. En aangezien de leefbaarheid en gezondheid nu al onder druk staan, moet er zo snel mogelijk iets gebeuren. De initiatiefwet is pas net ingediend en – al heeft de Raad van State er al eerder over geadviseerd – het is nu wachten op een nieuw advies.

 

Afbeelding:  Caspar Huurdeman | Hollandse Hoogte

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]