Nieuws uit de Tweede Kamer
Muizenplaag

Muizenplaag

Een grote muizenplaag heeft er voor gezorgd dat grote stukken grasland in Súd-Fryslân er als een prairielandschap uitzien. De muizen graven gangen onder het gras en vreten de wortels op. Alsof dat niet erg genoeg is, beschadigen de muizen ook ongeveer 450 veendijken in Fryslân. Reden voor Kamerlid Lutz Jacobi om aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vragen te stellen over de veiligheid van deze dijken. Die veiligheid lijkt gelukkig niet in het geding. De schade aan de ‘primaire keringen’ doet zich voor over een totale lengte van ca. 10 km van de 200 km primaire keringen aanwezig in Fryslân. De meeste beschadigingen zijn aan de regionale waterkeringen in het zuidwesten van de provincie. Volgens het waterschap is er sprake van een beheersbare situatie en wordt de schade tijdig hersteld om onveilige situaties te voorkomen. Maar het is niet voorspelbaar of de muizenplaag nog voor grotere problemen gaat zorgen. Omdat het bestrijden van de muizen vooralsnog niet erg goed verloopt, wordt er onderzocht hoe de muizenplaag wél effectief teruggebracht kan worden.

Afnemen Nederlanderschap

In het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme van het kabinet staat dat de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt aangepast om ‘de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven’ te verruimen.
Het afnemen van de Nederlandse nationaliteit gebeurt niet zo maar. Een van de redenen kan het plegen van een terroristisch misdrijf zijn. De minister van Veiligheid en Justitie kan op grond van een veroordeling voor zo’n misdrijf iemand de Nederlandse nationaliteit ontnemen. Daarbij geldt de restrictie dat iemand niet stateloos mag worden. In de praktijk betekent dit dat de Nederlandse nationaliteit alleen kan worden ontnomen als iemand nog een andere nationaliteit heeft.
Sinds de aanslagen in New York op 11 september 2001 zijn er in het Wetboek van Strafrecht al tal van misdrijven als terroristisch misdrijf gekenmerkt. Op grond van een wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer is besproken moet het ook mogelijk worden dat iemand die deelneemt of meewerkt aan een training voor terroristische activiteiten (art 134a van het Wetboek van Strafrecht) het Nederlanderschap kan verliezen. Woordvoerder in de Tweede Kamer Jeroen Recourt is voorstander van deze aanvulling op de bestaande wet. Daarbij moeten wel alle waarborgen die de rechtsstaat hieraan stelt gelden. Degene van wie het Nederlanderschap wordt afgenomen kan bezwaar aantekenen en daarna eventueel naar de rechter gaan. Recourt wees minister Opstelten erop dat het afnemen van het Nederlanderschap ook na het plegen van een terroristisch misdrijf geen automatisme is. De minister moet altijd eerst de afweging maken tussen de ernst van het en de gevolgen die het verliezen van de Nederlandse nationaliteit heeft.

Foto: Richard Witte (bureau Endemica)

ton.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie)

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]