Nieuws uit de Tweede Kamer
Minder voedselverspilling en andere ideeën voor de landbouw van de toekomst

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal over de transitie van de landbouw en drugsdumpingen.

Minder voedselverspilling en meer dierenwelzijn

Als Nederland haar wereldwijde koppositie in de land- en tuinbouw wil behouden, moet er een omslag komen, waarschuwt minister van landbouw, Carola Schouten (CU). Ze stelt in haar visie op de landbouw van de toekomst dat anders de bodem wordt uitgeput, de biodiversiteit minder en een beter milieu en klimaat raken verder uit zicht. Om die omslag te realiseren wil Schouten naar een kringlooplandbouw in 2030. De landbouw produceert dan minder afval, stoot minder schadelijke stoffen uit en verspilt bijvoorbeeld ook minder voedsel.

William Moorlag is het roerend met haar eens. Bij de begrotingsbehandeling pleitte hij voor goed, gezond, veilig en eerlijk voedsel. Dus voedsel van dieren die een fatsoenlijk leven hebben gehad en voedsel van goede grond. Helaas is daarvan zeker nog geen sprake. ‘Er wordt roofbouw gepleegd op de natuur en op ons leefmilieu: te veel gif, mest, CO2, stikstof, dierenleed, te veel uitbuiting van boeren, een voedingsindustrie die te winst gedreven is en retailers die mensen aanzetten tot de koop van kiloknallers en voedsel dat te veel zout, vet en suiker bevat.’

Als er niks gebeurt, is het lang wachten op de kringlooplandbouw

Ook kwam Moorlag met initiatieven om die overgang te versnellen. Zo vroeg hij de minister om naar Frans voorbeeld Nederlandse supermarkten te verbieden nog langer voedsel weg te gooien. Zij zouden dan verplicht worden om door afspraken met voedselbanken en andere goede doelen hun overschotten kwijt te raken. Helaas kreeg dat idee te weinig steun.

Wel kreeg Moorlag een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om het terugdringen van voedselverspilling te versnellen en het weggooien van goed voedsel in de retail en horeca sterk te reduceren.

Grondeigenaren niet laten opdraaien voor dumpingen drugsafval

Het is de laatste tijd bijna elke week raak: berichten over dumpingen van drugsafval in de natuur of openbare ruimte. Meestal gaat het om gevaarlijke chemicaliën. De daders zijn zelden te vinden en de grondeigenaar moet opdraaien voor de kosten van het opruimen van de rotzooi.

Tot dit jaar bestond er dankzij een amendement van de PvdA een regeling waarmee het Rijk bijdroeg aan het opruimen van drugsafval. Die regeling is dit jaar afgelopen, maar het probleem is er niet minder op geworden. Sterker: de verwachting is dat de productie van synthetische drugs (en daarmee het drugsafval) alleen maar zal stijgen.

De opruimkosten stellen grondeigenaren (gemeenten, particulieren, boeren, natuurorganisaties en grondbezitters) voor grote problemen. Soms leidt het ook tot rechtszaken tegen gemeenten over de wijze van inzet van bestuursdwang en doorberekening van de (opruim)kosten.

Grondeigenaren en gemeenten moeten niet alleen opdraaien voor de kosten van dumpingen van drugsafval

Het verhalen van de kosten op particuliere grondeigenaren vindt Attje Kuiken ongewenst. Die grondeigenaren zijn immers onschuldig en niet in staat om de dumpingen te voorkomen. Het verhalen van de schade op de daders biedt helaas onvoldoende soelaas om die kosten vergoed te krijgen. Kuiken vindt daarom dat het Rijk tenminste voor een deel de kosten voor het opruimen moet opdraaien.

Een deel van het geld dat tot en met dit jaar beschikbaar was, is echter nooit uitgegeven. Kuiken vroeg minister Ollongren bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om ervoor te zorgen dat er weer opnieuw budget beschikbaar komt voor het opruimen van drugsafval. De minister zegde toe daar samen met haar collega’s van Infrastructuur en Justitie naar te gaan kijken. Zij komt daar voor de behandeling van de begroting van Justitie op terug.

 

Afbeelding: Sabine Joosten | Hollandse Hoogte

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]