Lokaal Bestuur
Maar met alleen milieuzones kom je er in ieder geval niet

Met de luchtkwaliteit in de Nederlandse binnensteden is het bar en boos gesteld.  Zo zou autoverkeer verantwoordelijk zijn voor 13% van de stikstofuitstoot en nemen de houtkachels 10% voor hun rekening. Verontrustende cijfers, zeker als je bedenkt dat er jaarlijks twaalfduizend mensen vroegtijdig overlijden. Om de luchtkwaliteit te verbeteren hebben steden als Utrecht en Rotterdam milieuzones aangewezen. Dieselauto’s die voor een bepaald jaar zijn gebouwd mogen er daar niet in. Is dit de manier om de luchtkwaliteit te verbeteren? Of komt het neer op automobilisten pesten en zet het weinig zoden aan de dijk?

Vandaar ditmaal de stelling: We moeten de luchtvervuiling in onze stad bestrijden, daarom is een milieuzone een goed idee.

Milieuzones zijn zeker niet altijd een goed idee

portret kubbenPaul Kubben

Fractievoorzitter in Sittard-Geleen

‘Milieuzones kunnen een goed idee zijn om fijnstof te weren uit steden, maar zijn niet in elk stedelijk gebied even opportuun. De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein liggen op het kruispunt van het zware industriegebied Chemelot/DSM, vliegveld Maastricht Aachen Airport en de A2/A76. Hoewel het weren van oude diesels in de gemeente Sittard-Geleen natuurlijk effect heeft op het fijnstofniveau in de stad zelf, gaat de totale uitstoot in de regio nauwelijks naar beneden. Op dat moment heeft het wel wat weg van het pesten van automobilisten. Al helemaal als je bedenkt dat vermogende mensen steeds vaker op elektrische of auto’s met schonere brandstofmotoren overstappen. Gevolg is dat mensen die het minder breed hebben en nog in hun oude diesel rijden de stad niet in mogen. Ik vraag me of je dan wel juist bezig bent. Kortom: pas als het zoden aan de dijk zet en de positieve groter zijn dan de negatieve effecten, moet je een milieuzone instellen.’

Als het aan ons had gelegen was die milieuzone er al lang geweest

portret vandenberghJacqueline van den Bergh

Raadslid in Dordrecht

‘Een belangrijk onderwerp. Als raadslid heb ik al meerdere keren voor een milieuzone gepleit. Maar helaas is er tot op heden geen meerderheid voor. Zelfs een onderzoek zit er niet in. Dit terwijl we in Dordrecht zeker behoefte hebben aan schonere lucht. Naast het verkeer hebben we vervuilende industrie als Chemours en overlast van het stoken van hout.  

We hebben weliswaar een autoluwe binnenstad, maar overal mogen vuile auto’s komen. Bewoners klagen al langer over de vuile lucht, en de vele daaraan gerelateerde gezondheidsklachten. Het weren van vuile dieselmotoren, maar ook van tweetakt scooters zou dan ook topprioriteit moeten zijn.  

Andere steden zoals Rotterdam en Utrecht hebben bewezen dat de luchtkwaliteit verbetert met een milieuzone. Als het nodig is om uiteindelijk een milieuzone te realiseren, vinden we een onderzoeken naar de mogelijke effecten prima. Wat dat betreft bieden 21 maart en de vorming van het nieuwe college zeker kansen. Met de PvdA in het college, komt er zeker een milieuzone.’

‘We moeten ook naar andere veroorzakers kijken’

portret ottensLuuk Ottens

Fractievoorzitter in Waalwijk

‘Dat grotere steden vervuilend verkeer aan banden leggen met bijvoorbeeld een milieuzone is prima. Vooral in de logistieke sector kan en moet het slimmer en schoner. Kleinere gemeenten, zoals Waalwijk, liften daarin mee, omdat die schone vrachtwagens ook hier komen.

Maar een milieuzone is voor Waalwijk nog niet aan de orde. Uiteindelijk moeten we toe naar emissievrij vervoer, ook in de bevoorrading.  Maar daarmee is de fijnstofproblematiek nog niet opgelost. We moeten ook naar andere veroorzakers kijken. Zoals de uitstoot in de veehouderij of industrie.’

‘Iedereen, ook autobezitters, moet zijn steentje bijdragen aan een beter milieu’

portret booijMieke Booij

Raadslid in de Haarlemmermeer

‘Ja, ik vind zo’n milieuzone een goed idee voor het leefklimaat in de Haarlemmermeer. Iedereen, ook autobezitters, moet zijn steentje bijdragen aan een beter milieu. Een milieuzone is geen automobilist pesten, maar gezond verstand. Alleen met een auto die voldoet aan de milieueisen – die dus schoon, heel en veilig is – kom je erin. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de luchtkwaliteit toeneemt. Beter voor het milieu, beter voor de gezondheid!’

‘Met goede ventilatie bereik je veel meer’

portret solleveldStefanie Solleveld

Fractievoorzitter in Vlaardingen

‘Alle beetjes helpen, dus ik ben op zich niet tegen milieuzones. Sterk vervuilende diesels horen ook niet meer in deze tijd. Maar laten we het wel in perspectief zien. TNO heeft bewezen dat 90% van de fijnstof in huis bij ons binnenkomt. Vooral tijdens het koken ademen we die vieze lucht in. Met goede ventilatie bereik je dus veel meer!’

‘Je moet je altijd afvragen wie je met zo’n maatregel treft’

portret langerakCasper Langerak

Raadslid in Nieuwegein

‘Fijnstof en ook stikstofoxiden moeten worden teruggedrongen, daarover is geen twijfel mogelijk. Alleen de wettelijke normen halen is niet voldoende. Ook binnen die normen geldt dat iedere vermindering van fijnstof bijdraagt aan de leefkwaliteit.

Maar daarmee is niet gezegd dat een milieuzone altijd een goed idee is. Om dat te bepalen moet je eerst een impactanalyse doen. Grote steden zullen daarin een andere afweging maken. Voor Nieuwegein geldt bijvoorbeeld dat de omvang van de binnenstad zeer klein is. Ik denk daarom dat het veel meer zin heeft om goede afspraken met ondernemers over de bevoorrading te maken. Met wat voor vrachtauto’s bevoorraad je supermarkten? En kunnen de zaken van kleine ondernemers door de stadsdistributie gevuld worden?

Daarbij moet je je volgens mij altijd afvragen wie je met zo’n milieuzone treft. Mensen met een oude auto hebben over het algemeen ook een kleine beurs. Ze kunnen zich een schonere auto niet veroorloven. Die groep alleen laten opdraaien voor de lasten, vind ik niet eerlijk.’

Verbeter de luchtkwaliteit langs diverse lijnen

portret vanderveldeHenk van der Velde

Raadslid in Breda

‘In Breda wil de PvdA dat er vanaf 2025 alleen nog elektrisch vrachtverkeer naar de binnenstad kan. Sowieso is het verduurzamen van de binnenstad belangrijk. Daar hoort ook meer groen en het aanmoedigen van fietsen bij. De luchtkwaliteit kan een extra impuls krijgen door het bevorderen van elektrische auto’s. Combineer dat met de toenemende parkeerdruk in veel wijken en stimuleer het inzetten van elektrische buurtdeelauto’s. Zo verbeter je de luchtkwaliteit langs diverse lijnen: dus met milieuzones, met aangenaam fietsen en met samen werken aan fijnere buurten.’

‘Er zitten grenzen aan de groei van Schiphol’

portret buismaJelle Buisma

Fractievoorzitter in Aalsmeer

‘Fijnstof komt bij ons vooral van boven. Aalsmeer ligt natuurlijk onder de rook van Schiphol. Dat dringt door tot in de vezels van de Aalsmeerse samenleving: geluidshinder, beperking van de bouwmogelijkheden en een flinke verhoging van de fijnstof in de lucht.

Nu ook nog eens de afspraken over het maximaal aantal vluchten van 500.000 ter discussie staan, is een reactie nodig. Lokaal, maar zeker ook provinciaal en landelijk. Er zitten grenzen aan de groei van Schiphol. De leefbaarheid van de omringende gemeenten mag niet in gevaar komen.’

 

Afbeelding: Nationale Beeldbank