Handreiking
Handreiking: Stikstofproblematiek

Het adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes heeft op 8 juni 2020 haar eindadvies over een structurele aanpak van de stikstofproblematiek met de veelzeggende titel ‘Niet alles kan overal gepubliceerd’. Maar na de aanvankelijke aandacht in de pers, bleef het stil. Op basis van het advies van het adviescollege onder Remkes hebben we een handreiking gemaakt voor onze mensen in PS hoe zij eraan kunnen bijdragen om te voorkomen dat dit mooie rapport in de la verdwijnt.

 

Afbeelding: Sem van der Wal | ANP