Lokaal Bestuur
Aan tafel met Sicco: voedselzekerheid in de toekomst

Van oudsher staat het thema voedselzekerheid niet heel hoog op de sociaal-democratische agenda. Ja, je had ooit Mansholt, maar sinds zijn omvangrijke plan-Mansholt in werking trad, hebben we voedsel in overvloed en kunnen nagenoeg alle Nederlanders zich drie maaltijden per dag veroorloven. Gelukkig lijkt het er niet op dat die voedselzekerheid in Nederland de komende jaren in het geding komt.

Maar er is wel degelijk reden tot zorg. De grenzen van de landbouw zijn al bereikt en ons voornamelijk op dierlijke eiwitten gebaseerde eetpatroon is op de lange termijn niet houdbaar: niet voor het klimaat, niet voor het milieu en niet voor onze gezondheid.

Om tot een eigentijdse en sociaal-democratische visie te komen heeft een CLB-werkgroep een position paper geschreven. Aan de hand van de hieronder beschreven dilemma’s en waarden worden bijeenkomsten in het land georganiseerd om een nieuw sociaal-democratisch verhaal te formuleren waar mens, natuur en landbouw weer in harmonie met elkaar staan en dat als basis voor het politieke handelen van onze volksvertegenwoordigers en bestuurders kan dienen.

 

Het position paper download je onderstaand. 

 

Afbeelding: Rob Mieremet | Nationaal Archief