Nieuws uit de Tweede Kamer
Wegkwijnende bibliotheken op het platteland

Uit de Kamer

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen twee interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal over bibliotheken en crimineel geld.

Bibliotheken in kleine gemeenten

Behalve dat Lodewijk Asscher fractievoorzitter is, heeft hij ook nog Europa en cultuur in zijn portefeuille. In dat kader diende hij in november 2017 een motie over bibliotheken in. Steeds meer bibliotheken in kleine gemeenten sluiten, terwijl zij voor de sociale samenhang en de kansen voor kinderen eigenlijk onmisbaar zijn. Asscher vroeg het kabinet daarom om zich in te spannen voor het behoud van de bibliotheken. De motie vond brede weerklank: iedereen stemde er mee in.

Niet heel gek dus dat Asscher hoge verwachtingen van het kabinet had. Inmiddels heeft minister van Engelshoven van OCW laten weten wat ze van plan is. En dat valt toch wel een beetje tegen. Ze gaat namelijk wel aandacht vragen voor de openbare bibliotheken in krimpgemeenten en het op de agenda zetten van haar bestuurlijk overleg met de IPO en de VNG, maar vindt een algemeen plan voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten niets.

Ondanks een Kamerbrede motie ziet de minister het probleem niet

En precies daar had Asscher om gevraagd. Een bestuurlijk overleg is immers nogal vrijblijvend en iets heel anders dan een reddingsplan. De minister liet doorschemeren het probleem niet echt te zien. Zij ziet geen sterke afname van het aantal bibliotheken en stelt dat steeds meer scholen een eigen bibliotheek hebben.

Helaas schetst de Vereniging van Openbare Bibliotheken een ander beeld. Zo worden veel bibliotheken op het platteland sterk versoberd en zijn er inmiddels ‘witte vlekken’ in Nederland. Hier is in de wijde omtrek geen bibliotheek te vinden. Voor Asscher reden om de minister om extra financiële middelen te vragen. Die geeft vooralsnog geen sjoege en wijst op het extra budget dat is vrijgemaakt voor krimpregio’s en het in stand houden van voorzieningen. Ook bibliotheken horen daar volgens de minister bij. Het is aan de regio’s zelf om te bepalen welke keuzes ze daarin maken. 

Crimineel geld afpakken

Als het aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ligt gaat een deel van het door justitie van criminelen afgepakte geld naar de buurten waar dit crimineel geld eerder is verdiend. Daarmee maak je duidelijk dat misdaad niet loont en kan het draagvlak voor de aanpak van criminaliteit worden vergroot.

Het pleidooi van Aboutaleb is zeker niet uniek. Ook Brabantse burgemeesters pleitten eerder al voor een soortgelijke aanpak. Attje Kuiken wilde daarom van minister Grapperhaus weten wat hij van de plannen vindt. ‘Sympathiek’, maar helaas ook ‘een onwenselijke manier voor het financieren van de aanpak van maatschappelijke problemen’.

Afgepakt geld gaat voorlopig niet rechtstreeks naar de buurt

Grapperhaus ziet nogal wat bezwaren. Zo wil hij niet dat investeringen in wijken afhankelijk worden ‘van het aldaar afgepakt vermogen van criminelen’. En stelt hij dat door deze manier van herinvesteren ‘middelen worden onttrokken aan het reguliere besluitvormingsproces door het kabinet en uw Kamer over de Rijksbegroting’. Met andere woorden: nu komt dat afgepakte geld rechtstreeks in de staatskas en anders niet. Wel wijst Grapperhaus dat het kabinet al € 100 miljoen extra heeft uitgetrokken voor de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

 

Afbeelding: William Hoogteyling | Hollandse Hoogte

 

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]