Lokaal Bestuur
Bewegen en sport van vitaal belang voor een gezonde samenleving

Nog niet zo lang geleden waren het vooraanstaande PvdA’ers als Margot Vliegenthart en Jet Bussemaker die het sportbeleid landelijk vorm en inhoud gaven. En gelukkig kennen we ook nu nog lokale bestuurders als Paul Depla en Jan Hamming die zich inzetten om de waarde van sport uit te dragen en meer bewegen onder hun inwoners te stimuleren.

En zij staan niet alleen: genoeg PvdA-wethouders en -fracties dragen sport een warm hart toe. De grote vraag is alleen wel of deze inzet niet steeds meer het gevolg is van hun persoonlijke overtuiging, want erg hoog staat sport niet (meer) op de beleidsagenda van onze partij. Weet u bijvoorbeeld wie de woordvoerder sport is in onze huidige Tweede Kamerfractie?

We moeten deze beweging keren. Deel van de ommekeer is sport in het bredere perspectief van bewegen en een gezonde leefstijl te plaatsen. Sport en bewegen leveren immers een belangrijke bijdrage aan gezondheid, welzijn en het sociaal leven van iedere Nederlander. Sport, en met name de verenigingen, kunnen een nog grotere bijdrage leveren aan een vitale en veerkrachtige samenleving en van betekenis zijn voor preventie in zorg, participatie en jeugdhulp.

Sport staat niet hoog op de beleidsagenda

Het coronavirus heeft laten zien hoe belangrijk vitaliteit en gezondheid zijn. Nu de vaccins er zijn, zijn alle ogen daarop gericht, maar de discussie rondom de preventieve rol die bewegen heeft, moet gevoerd blijven worden. Hoe krijgen we sport en bewegen weer in positie, zodat het een zinvolle bijdrage kan leveren in de oplossing van de crisis?

Om dit te bereiken vinden we dat sport een onderdeel moet vormen van de sociale infrastructuur in de wijken van iedere gemeente, zodat elke Nederlander zeker kan zijn van voldoende sport en beweegaanbod. Daarnaast pleiten we voor duurzame en multifunctionele sportaccommodaties, en doordacht gebruik van de buitenruimte. Dat vergt een andere kijk op de bouw van sportaccommodaties en ruimtelijke ordening. Om over het belang van verplicht bewegingsonderwijs gegeven door vakleerkrachten en het belang van talentontwikkeling, topsport en grootschalige evenementen nog maar even te zwijgen.

 

Deze column werd geschreven door: Ahlam El Yaakoubi, Yusuf Celik, Geert Slot & Marcel Sturkenboom.

 

Help je mee het tij te keren? Op 3 februari a.s. organiseert het PvdA Netwerk Sport vanaf 19.30 uur een digitale meeting. Tweede Kamerlid Attje Kuiken en Burgemeester van Breda Paul Depla openen de bijeenkomst waarna we met hen en elkaar in gesprek gaan. Meld je aan via mijnpvda op www.pvda.nl of [email protected].