Handreiking
Handreiking: Jeugdzorg

Over het algemeen gaat het goed met onze jeugd. Voor kinderen en jongeren waar het niet goed mee gaat, is er jeugdzorg. Zo zijn er kinderen met een beperking, kinderen met GGZ-problematiek en gezinnen waarin problemen zijn met opvoeden en opgroeien. Om te zorgen dat ook zij mee kunnen doen aan de maatschappij, kunnen herstellen van mentale problemen, en dat ze veilig kunnen opgroeien, kunnen ze terecht bij de verschillende vormen van jeugdzorg.


Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat betekent – los van het feit of dat wel of niet verstandig was – heel veel extra werk voor wethouders en raadsleden. Om je op weg te helpen in deze wirwar van regelingen en instanties, hebben we de Handreiking: Jeugdzorg gemaakt. Taaie kost, maar onmisbaar in de zoektocht naar de juiste hulp voor kwetsbare kinderen.


Afbeelding: Patricia Rehe | ANP