Jaarstukken

Jaarstukken

De leden van het Centrum voor Lokaal Bestuur stellen de jaarstukken vast tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Hieronder vind je de jaarverslagen, jaarrekeningen, begrotingen en jaarprogramma’s vanaf 2017:

Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 9 december 2023
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 26 november 2022
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 27 november 2021
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 14 november 2020
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 9 november 2019
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 10 november 2018
Jaarstukken vastgesteld tijdens de ALV van 25 november 2017