Lokaal Bestuur
Het liefst verdwijnt dat abonnementstarief morgen nog

Er is nogal wat kritiek op de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. Veel gemeenten vrezen hogere kosten, terwijl ze toch al grote tekorten hebben in het sociaal domein. Toch houdt minister de Jonge vast aan de maatregel. Alleen als inderdaad blijkt dat de vraag naar en kosten van de Wmo door de invoering van het tarief zijn toegenomen, wil hij mogelijk over de brug komen.  Alles onder voorbehoud en bovendien pas nadat de kosten zijn gemaakt, waardoor veel gemeenten financieel in de knel dreigen te komen.

Daarom ditmaal de stelling: Aangezien het Wmo-abonnementstarief nu is ingevoerd, moet minister de Jonge nu over de brug komen met extra geld  en niet wachten tot gemeenten in de knel komen.

Hollandse koopmansgeest en zorg gaan niet samen

portret kuipersDirk Kuipers

Wethouder in Medemblik

‘Bij de presentatie van het regeerakkoord heeft het CPB nog berekend dat de invoering van het abonnementstarief € 290 miljoen zou gaan kosten. Later bedacht het kabinet, dat dit ook wel met € 100 miljoen minder kon, waarbij de gemeenten ook nog eens voor € 45 miljoen aan de lat stonden.

Net als bij de korting op de decentralisaties zal blijken dat de Hollandse koopmansgeest voor de zorg niet werkt. Zorg dat gemeentes voldoende middelen krijgen om de kosten  van het abonnementstarief op te vangen. Reparaties achteraf vallen uiteindelijk altijd duurder uit!’

Bekijk het eens van de andere kant

portret bijkerJenine Bijker

Raadslid in Borger-Odoorn

‘Het geld moet worden besteed aan het doel van de Wmo: inwoners helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Zeker kunnen zijn van deze hulp en de eigen financiële bijdrage is wat mij betreft een goede ontwikkeling. Uit ervaring weet ik dat veel ouderen en chronisch zieken onzeker zijn over allerlei onverwachte kosten, eigen bijdragen en eigen risico’s. Een vast bedrag geeft deze zekerheid.

Ook de gemeente heeft nu de zekerheid welke eigen bijdrage ze kunnen verwachten. Zij hoeven bovendien geen ingewikkelde toets te doen en dat scheelt administratieve rompslomp. Denk dus niet direct aan kosten en overgebruik, misschien levert het wel meer op!’

Laat gemeenten gewoon hun eigen afwegingen maken

portret visserMariëtte de Visser

Wethouder in het Hogeland

‘Eens met de stelling. Het toenemend aantal ouderen en het langer thuis wonen maken het bieden van goede ondersteuning een steeds grotere uitdaging. Daarnaast stijgen tarieven doordat een reële ondergrens bepaald moet worden. Tot 2019 konden gemeenten hun eigen afwegingen zo zorgvuldig mogelijk maken. Het abonnementstarief maakt dit onmogelijk. Nu al drukken de extra kosten op de begroting 2019 én op de meerjarenbegroting en moeten gemeenten structureel bezuinigen.

Uiteindelijk is de kwetsbare inwoner de dupe. Daarom mag minister de Jonge niet wachten met het compenseren van de meerkosten. Maar liever nog: schaf het abonnementstarief af en laat gemeenten hun eigen afwegingen maken. Zoals het hoort!’

Het liefst gaat dat onding helemaal van tafel

portret russchenDaan Russchen

Wethouder in Buren

‘Geen enkele gemeente is enthousiast over het abonnementstarief. En zelfs de Raad van State waarschuwde dat Wmo-voorzieningen meer gebruikt zullen worden door mensen met hogere inkomens. Toch moest en zou het worden ingevoerd. Als Den Haag niet met structureel meer geld komt, kunnen gemeenten niet anders het aanbod versoberen. Ik word boos van het gemak waarop dit kabinet eenzijdig dit beleid opdringt. “It takes two to tango” om decentralisaties succesvol vorm te geven. Nog liever dan meer geld voor het opvangen van de effecten van het abonnementstarief is het onding helemaal van tafel.’

 

Afbeelding: Hans van Rhoon | Hollandse Hoogte