Nieuws uit de Tweede Kamer
In Limburg en het noorden straks geen jeugdgevangenis meer

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal over sluitende jeugdgevangenissen en een storingen in een aardgasvrije wijk.

Jeugdgevangenissen in de regio noodgedwongen dicht

Het goede nieuws is dat de criminaliteit al jarenlang afneemt. Er worden minder misdrijven geregistreerd en mensen geven aan zich veiliger te voelen dan jaren geleden. Ook de jeugdcriminaliteit neemt af en gaat volgens de prognoses nog verder afnemen.

Dit alles leidt tot lege cellen. Zonder het vooruitzicht, dat die in de toekomst weer gebruikt gaan worden, is de logische conclusie dat er gevangenissen moeten sluiten. Dat is de afgelopen jaren ook gebeurd. Helaas had dat ook dat gevolg dat gevangenispersoneel ontslagen moest worden. Bij de grootschalige reorganisaties werd wel afgesproken dat regio’s met weinig werkgelegenheid zo veel mogelijk ontzien moesten worden.

Ondanks eerdere beloften gaan de jeugdgevangenis in de regio dicht

Tot afgelopen week. Toen maakte minister Dekker bekend dat er twee jeugdgevangenissen moeten sluiten. Niet in de randstad, maar in Veenhuizen (Drenthe) en Cadier en Keer (Zuid-Limburg). Juist de gebieden waar de banen toch al niet voor het oprapen liggen.

En dat is nog niet eens het ergste: jongeren in een jeugdgevangenis hebben er baat bij dat ze dicht bij hun huis, werk, school en ouders blijven. Wanneer zij ver van hun eigen vertrouwde omgeving opgesloten zijn, vallen zij bij terugkeer in de vrije samenleving sneller terug in fout gedrag. Zo krijgen ze als voorbereiding op hun vrijlating verlof. Normaal gesproken kunnen ze dan overdag naar school. Maar wanneer je uren onderweg bent om daar überhaupt te komen, haalt dat weinig uit.

Attje Kuiken probeerde minister Dekker voor Rechtsbescherming er dan ook van te doordringen dat het sluiten van deze twee locaties verkeerd zal uitpakken. Daarbij wees zij ook op de aangenomen motie van de PvdA, waarin de regering werd opgeroepen om bij sluiting van overheidsinstellingen krimpregio’s te ontzien. De minister gaf geen krimp en meldde dat hij ter compensatie van het sluiten twee ‘Kleinschalige Voorzieningen’ zou openen. Daarin is plaats voor 16 jongeren, waarvan de helft daar zit vanwege het plegen van een misdrijf en de andere helft op grond van een ‘civiele plaatsing’, zoals een kinderbeschermingsmaatregel.

Nu vindt Kuiken het prima dat jongeren, die slechts een klein vergrijp op hun geweten hebben en niet gevaarlijk zijn, in een kleinschaliger en minder strenge omgeving dan een jeugdgevangenis komen. Maar dan wel in hun eigen buurt. Zij pleit daarom voor meer van deze kleinschalige voorzieningen. Alleen, een oplossing voor het sluiten van Veenhuizen en Cadier en Keer is het natuurlijk niet: ook jongeren, die wel naar een jeugdgevangenis moeten, horen in de buurt van hun eigen omgeving te worden vastgezet. 

Dieselgeneratoren in plaats van ‘van het gas af’

Dat onze wijken op termijn van het aardgas afgaan en over schakelen op meer duurzame vormen van energievoorziening is bekend. Voor sommige wijken kan dit nog een hele tijd duren, maar vooral bij nieuwbouw wordt vaak alvast overgeschakeld. Zo werden acht jaar geleden 750 woningen in de Haagse wijk Duindorp aangesloten op zeewaterwarmtecentrale die eigendom is van woningcorporatie Vestia. Huurders of kopers in deze wijk konden niet voor een alternatief kiezen.

Helaas voor de bewoners is dit experiment geen onverdeeld succes. Sinds het begin vertonen de centrale en de warmtepompen, die de huizen moeten verwarmen, regelmatig storingen, die soms weken duurden. Idealisten, die een voortrekkersrol dachten te hebben, kwamen bedrogen uit: tijdens de lange storingen laat Vestia dieselgeneratoren draaien.

In de Haagse wijk Duindorp vertonen warmtepompen regelmatig storingen 

William Moorlag heeft zich het leed van de bewoners aangetrokken en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om opheldering. Die antwoordde dat de gebruikers beschermd moeten worden. Hij wees daarbij op de juridische mogelijkheden die in de Warmtewet staan. Bewoners kunnen geschillen voorleggen aan een geschillencommissie of de Autoriteit Consument & Markt vragen ‘om handhavend op te treden’ tegen een overtreding van die Warmtewet. Wie verantwoordelijk is voor de kosten, kan uiteindelijk door de rechter worden beslist.

De minister wilde verder geen uitspraken doen over oplossingen. Hij verwees verder naar de warmteleverancier, die de storingen moet oplossen. Kortom: de minister kan geen bijdrage aan de oplossing van de problemen leveren. De bewoners moeten het zelf maar uitzoeken.

Afbeelding: Berlinda van Dam | Hollandse Hoogte

ton_langenhuyzen.jpgContactgegevens:
T: 070-3182792
E: [email protected]