Wonen & ruimtelijke ordening
Lokaal Bestuur
Gemeenten helpen huurders uit de brand, waar het Rijk het laat liggen

Gemeenten helpen huurders uit de brand, waar het Rijk het laat liggen

De positie van huurders in dit land is nijpend: tijdelijke huurcontracten, stijgende huurprijzen en een huurcommissie die met flinke achterstanden...

Lokaal Bestuur
Beleidsmatige fantasie doorgeprikt: meeste mensen willen helemaal niet naar de stad

Beleidsmatige fantasie doorgeprikt: meeste mensen willen helemaal niet naar de stad

Het CLB werkt dit jaar aan een nieuwe agenda voor het middenbestuur. Daarbij is de groeiende tweedeling tussen stad en...

Nieuws uit de Tweede Kamer
Vrijheid van onderwijs misbruikt om andersdenkenden te weren: grondwetswijziging nodig

Vrijheid van onderwijs misbruikt om andersdenkenden te weren: grondwetswijziging nodig

De Algemene Politieke Beschouwingen liggen weer achter ons en de begrotingsbehandelingen zijn begonnen. Hoewel een kabinet nog even op zich...

Lokaal Bestuur
Gentrificatie is niet altijd verkeerd, maar de sloop van sociale huurwoningen is dat wel

Gentrificatie is niet altijd verkeerd, maar de sloop van sociale huurwoningen is dat wel

Het is in veel steden al decennialang staand beleid om meer gemengde wijken te realiseren. Wijken, waar een ruime meerderheid...

Lokaal Bestuur
Hoe sneller de verduurzaming en duurder het gas, hoe meer mensen in energiearmoede

Hoe sneller de verduurzaming en duurder het gas, hoe meer mensen in energiearmoede

De snelle stappen die Nederland zet in de energietransitie heeft grote gevolgen voor mensen, die al in armoede leven of...

Lokaal Bestuur
Woonprotest aanstaande: waarom dat eigenlijk rijkelijk laat is

Woonprotest aanstaande: waarom dat eigenlijk rijkelijk laat is

Met twee aangekondigde demonstraties wordt aandacht gevraagd voor de crisis op de woningmarkt. Gemeentelijke PvdA-politici trachten de problemen op lokaal...