Lokaal Bestuur
Eigen starters eerst?

In principe moet je overal betaalbaar kunnen wonen en naartoe kunnen verhuizen. Maar tegelijkertijd is het wel fijn dat starters in hun eigen gemeente of regio kunnen blijven wonen. Met een krappe woningmarkt zorgt dat wel voor een dilemma: kies je voor eigen starters en woningzoekenden eerst of laat je het helemaal vrij en neem je op de koop toe dat je plaatsgenoten hun heil elders moeten zoeken?

Daarom ditmaal de stelling: zonder voorrang hebben starters uit onze eigen gemeente en regio nauwelijks kans op een betaalbare woning, daarom moet een bepaald percentage van de nieuw op te leveren woningen naar mensen uit de eigen regio.


Belangrijk om vergrijzing tegen te gaan 

Mark de Koning

Fractievoorzitter in de Hoeksche Waard


‘We zijn ervoor om starters meer mogelijkheden te geven bij het bemachtigen van een eigen woning. Het is belangrijk dat onze jongeren een volwaardige plek krijgen op de lokale woningmarkt. Het risico is anders dat ze wegtrekken, waardoor de vergrijzing verder doorzet. Wij willen daarom nog verder gaan en de mogelijkheden van de Huisvestingswet benutten om minimaal 50% van de beschikbare huurwoningen toe te wijzen aan inwoners met een economische, maatschappelijke en lokale binding. En daarbij moet er meer gebouwd worden voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken.’


Geen goede oplossing 

Linda Engels-Strijbosch

Fractievoorzitter in Laarbeek


‘Uiteindelijk denk ik niet dat voorrang geven de oplossing is. We moeten zorgen voor voldoende en écht betaalbare woningen. Dan kan jong en oud wonen, waar hij of zij wil.’


Ook mogelijk maken voor mensen met economische binding 

Maarten op de Weegh

Fractievoorzitter in Doetinchem


‘Als gemeente of regio moet je hier in sturen wat mij betreft. De Achterhoek vergrijst, de huizenprijzen blijven hoog en er komen relatief veel oudere mensen uit het westen hier naar toe. Hierdoor komen starters er steeds moeilijker tussen. Door met name starters uit de regio voorrang te geven, hopen we de Achterhoek jong en vitaal te houden. Zonder inmenging van ons als overheid, lukt dat niet.

Ik zou daarnaast graag zien dat de voorrang ook mogelijk is voor mensen met economische binding. Dus als je hier al werkt hebt, kan je sneller aan een huis komen.’


Andere vraag relevanter 

Evert Brouwer

Fractievoorzitter in Rhenen


‘Het is erg lastig voor beginnende huizenkopers om een betaalbare woning te vinden. De eerste vraag is niet of eigen starters voorrang moeten krijgen bij het toewijzen van woningen, maar hoe gemeenten ervoor kunnen zorgen dat er betaalbare woningen worden gebouwd, die specifiek bedoeld zijn voor starters.

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat de gemeente 50% van de bouwgrond verkoopt aan een projectontwikkelaar voor een lagere prijs. Hierbij wordt de ontwikkelaar expliciet opgedragen om betaalbare woningen te bouwen. De overige 50% kan dan tegen een hogere prijs worden aangeboden, zodat de ontwikkelaar daar duurdere woningen kan bouwen.

Zodra je betaalbare woningen hebt gebouwd, denk ik dat het goed is om een gedeelte van deze woningen voor de eigen starters te reserveren en hen voorrang te geven.’


Ik zeg doen 

Jur Marringa

Fractievoorzitter van de PvdA-GL in Buren


‘Jongeren blijven na de middelbare school graag in de Betuwe wonen. Het is ook voor hen goed toeven. Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Nijmegen zijn dichtbij voor opleiding en vermaak. Maar een woning –  huur of koop – is niet te bereiken voor eind twintigers en zelfs dertigers. Dat moet anders: wij willen starters op de woningmarkt in onze dorpen een kans geven. Dat moeten we stevig regelen. Bouwen met eigen starters en met veel eigen inbreng van hun ideeën. Ik zeg doen!’


Afbeelding: Sabine Joosten | ANP