Nieuws uit de Tweede Kamer
Minder beleggers, meer starters op de woningmarkt

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal niet twee, maar drie onderwerpen: beleggers op de woningmarkt, criminele motorbendes en de bekladding van de Dokwerker.

Beleggers op de woningmarkt

Waar we nog niet eens zo heel lang geleden spraken over onverkoopbare huizen, die ‘onder water’ stonden, zijn de problemen op de woningmarkt momenteel van een andere orde: de prijzen van koopwoningen zijn zo sterk gestegen dat veel mensen het financieel niet meer kunnen opbrengen. Een groeiend probleem daarbij is dat beleggers steeds meer onze steden overnemen. In een debat met minister Ollongren wees Henk Nijboer haar op het feit dat dit allang niet alleen meer in Amsterdam een probleem is. Van de verkochte woningen in Enschede en Maastricht komt nu al een op de vijf huizen in handen van beleggers. En ook in het Zeeuwse Cadzand is het voor de lokale bevolking vanwege de gestegen prijzen en interesse van beleggers steeds moeilijker om een huis te bemachtigen.

Beleggers nemen steeds meer de woningmarkt in onze steden over

Om het tij te keren en de door beleggers verdrukte starters toegang te geven tot de woningmarkt deed Nijboer een aantal voorstellen. Allereerst wil de PvdA de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers met meer dan drie woningen verhogen en die voor koopstarters juist schrappen. Helaas haalde dit voorstel geen meerderheid.

Daarnaast wil Nijboer een einde maken aan het speculeren met bouwgrond. Nu kopen speculanten bouwgrond op en wachten ze met het daadwerkelijke bouwen totdat de huizenprijs het hoogst is. Zo blijft schaarse bouwgrond te lang onbenut. De motie van Nijboer om te onderzoeken hoe alsnog grondeigenaren gedwongen kunnen worden om te bouwen haalde wel een meerderheid. Het kabinet kijkt nu hoe dit onderzoek vorm moet krijgen.

Criminele motorbendes

Attje Kuiken heeft vorig jaar al het initiatief genomen voor een wetsvoorstel dat de minister voor Rechtszekerheid de mogelijkheid moet gaan bieden om criminele motorbendes te verbieden. Dit wetsvoorstel is inmiddels ook door CDA,  VVD, ChristenUnie en SGP ondertekend.

Nadat eerst betrokkenen en organisaties als de politie, burgemeesters, VNG, OM, rechters en de advocatenorde over het wetsvoorstel hebben geadviseerd, heeft ook de Raad van State zich er over gebogen. Hun advies was scherp. De Raad had tal van vragen. Onder meer over de definitie van het soort organisaties dat verboden gaat worden. De ‘cultuur van wetteloosheid’ die de initiatiefnemers als grond voor verbieden zien was te onduidelijk.

De Raad van State had tal van vragen over het verbieden van motorclubs

Daarom is het begrip nu nader toegelicht. Het gaat om organisaties waarvan een groot aantal leden stelselmatig betrokken zijn bij ‘gedragingen die door hun ernst en door hun aantal of tijdsduur een wezenlijke aantasting inhouden van de veiligheid of de vrijheid van derden’. Daarbij moet gedacht worden aan ernstig verwijtbare criminele gedragingen die gepaard gaan met geweld, bedreiging, intimidatie of afpersing.

Daarnaast hebben de initiatiefnemers uitgelegd dat de winst van een verbod door de minister boven een rechterlijk verbod vooral in de snelheid  zit. Als een minister een criminele motorbende verbiedt, gaat dat verbod meteen in. Terwijl het bij een gang naar de rechter lang kan duren voordat een verbod ingaat. Eer het hoger beroep is geweest en het bij de Hoge Raad stand heeft gehouden, ben je vaak jaren verder.

Bekladding van de Dokwerker

Eind februari werden in Amsterdam verschillende plaatsen met hakenkruizen, leuzen en groengele verf beklad. Op een Instagram-account verschenen foto’s en video’s van de bekladdingen. De bekladding met groengele verf van De Dokwerker sprong het meest in het oog. De kleuren, leuzen en het Instagram-account duiden er op dat de dader gezocht moeten worden in kringen van ADO-supporters (of althans van types die zich zo noemen). Het incident was reden voor Attje Kuiken, John Kerstens en Gijs van Dijk om Kamervragen te stellen.

De minister gaat praten met de KNVB over racisme en antisemitisme

Die vragen werden onlangs door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid beantwoord. Ook hij heeft met afschuw kennis genomen van de misdragingen. Hij antwoordde verder dat er aangifte is gedaan en dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet. Over de inhoud van het lopende onderzoek kon de minister niets zeggen.

Wel werd duidelijk dat de burgemeester bij een verstoring van de openbare orde iemand een maatregel waaronder een gebiedsverbod of een meldplicht zijn kan opleggen. De minister zelf treedt in overleg met de KNVB om over antisemitisme en racisme in het voetbal te spreken.

 

Afbeelding: Mariette Carstens | Hollandse Hoogte

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]