Lokaal Bestuur
Hoe Europa kan helpen met het verduurzamen van slecht geïsoleerde en goedkope woningen

Er valt een hoop winst te behalen met het verduurzamen van gebouwen. Niet alleen winst voor het klimaat, maar ook voor het tegengaan van energiearmoede en het verhogen van het wooncomfort. Gebouwen zijn in Europa verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en dragen tot 36% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen.

Om dit te veranderen presenteerde Eurocommissaris Frans Timmermans onlangs zijn strategie voor de renovatiegolf: de energieprestatie van gebouwen verbeteren door middel van renovatie. Een vraag die meteen de kop opsteekt is hoe we de renovatie gaan vormgeven en wie dat gaat betalen.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 650.000 Nederlanders hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Het aantal mensen dat te maken heeft met energiearmoede neemt steeds verder toe. Van de corporaties – een belangrijke partner in de verduurzaming – heeft een kwart te weinig geld om de bestaande woningen te verduurzamen. Daar moeten we wat aan doen en daar krijgen we nu de mogelijkheid voor.  

Ruim 650.000 Nederlanders kunnen hun energierekening niet betalen

Nederland heeft recht op € 5,6 miljard uit het Europese coronaherstelfonds. Van dit geld is 37% geoormerkt voor klimaat, waaronder renovatie van woningen. Door de renovatie komt het behalen van de klimaatdoelen dichterbij, gaan we energiearmoede tegen en creëren we grootschalige werkgelegenheid. Om aanspraak te maken op de dikke envelop uit het Europese coronaherstelfonds, moet uiterlijk in april 2021 een herstel- en veerkrachtplan ingediend worden bij de Europese Commissie.

Om ervoor te zorgen dat het Europese geld voor de renovatiegolf bij de juiste mensen terechtkomt, zodat ook de meest kwetsbare groepen in de samenleving in een duurzame woning kunnen leven en daarmee een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en het tegengaan van klimaatverandering, kan je in de provincie of gemeenteraad een motie indienen. Europarlementariërs Mohammed Chahim, Agnes Jongerius en Vera Tax hebben daarom twee voorbeeldmoties opgesteld. Deze kan je onderstaand downloaden. 

Afbeelding: Ger Loeffen | Hollandse Hoogte