Met het ‘Maassluise model voor duurzaam betaalbare koop’ schiet PvdA wethouder Sjoerd Kuiper starters op de woningmarkt te hulp. Het model bestaat uit een pakket maatregelen dat ervoor zorgt dat mensen met een inkomen tot anderhalf keer modaal ook een woning kunnen kopen. Met het model geeft Sjoerd handen en voeten aan de ambities uit het coalitieakkoord om meer starterswoningen te bouwen in de sociale huur en betaalbare koop.

Het Maassluise model kent vijf elementen:

  1. Realisatie van betaalbare en duurzame (nul op de meter) koopwoningen, met een koopprijs (inclusief de grondwaarde) van maximaal €275.000. Met de bouwende partijen wordt de afspraak gemaakt dat woningen tegen de kostprijs worden verkocht in plaats van tegen de hogere marktwaarde, het verschil van circa 7- 20% is de korting.
  2. Gronduitgifte in voortdurende erfpacht, waardoor een bewoner lagere woonlasten heeft. De erfpacht mag niet worden omgezet in eigendom.
  3. Toekenning van de starterslening. Kopers die dat nodig hebben, kunnen van de starterslening gebruik maken. Met de combinatie van korting, erfpacht en de starterslening kan een energiezuinige eengezinswoning met een kostprijs van €230.000 bereikbaar worden voor inkomens vanaf modaal (€36.500).
  4. Een inkomensafhankelijke erfpacht. De doelgroep van deze woningen bestaat uit huishoudens met een inkomen van modaal tot anderhalf keer modaal. Wordt het inkomen hoger dan dit, dan wordt de erfpachtcanon verhoogd.
  5. Bij doorverkoop van de woning wordt de korting doorgegeven. De woning moet worden verkocht aan de doelgroep met een inkomen tussen modaal en anderhalf keer modaal. Deze verkoopclausule wordt per woning bij eerste erfpachtuitgifte vastgelegd.

Wil jij ook met het Maassluise model aan de slag? Onderstaand kan je meer informatie downloaden over het model. Ter inspiratie kan je ook de interviews met Sjoerd lezen in het AD en van de WOS.