Handreiking
Handreiking: Lokaal woonbeleid

Welke instrumenten heb je tot je beschikking en hoe pakken andere gemeenten het lokale woonbeleid aan? Je leest het in de CLB-handreiking lokaal woonbeleid voor raadsleden.

Deze handreiking kwam tot stand met medewerking van Jan Jaap Kolkman, raadslid te Deventer, en Sjoerd Kuiper, wethouder te Maassluis. De handreiking verscheen voor het eerst in maart 2020. Deze derde, bijgewerkte versie verscheen in mei 2023.

 

Afbeelding: Hans van Rhoon | ANP