Onderzoek
De mens terug in het middenbestuur Foto: Olaf Kraak | ANP

Tijden veranderen. De provincies en de waterschappen zouden de komende jaren zomaar eens de cruciale spil binnen het openbaar bestuur kunnen worden. Wie had dat kunnen denken na jaren waarin nut en noodzaak van het middenbestuur – ook binnen onze eigen partij – nog wel eens ter discussie werd gesteld? Maar met de grote opgaven op wonen, klimaat en energie, landbouw en het gezonder maken van onze leefomgeving, is het niet de vraag of het middenbestuur relevant is, maar hoe.


Bij die hoe-vraag zijn zowel het sociale als het democratische buitengewoon relevant. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen van de energietransitie profiteert en de lasten eerlijk worden verdeeld? Maar ook: hoe vergroten we het draagvlak voor weliswaar noodzakelijke, maar ook zeer ingrijpende operaties? In ons essay De mens terug in het middenbestuur: een nieuwe sociaal-democratische agenda voor de provincies en waterschappen schetsen we welke uitdagingen er de komende jaren op ons afkomen, wat de ideale rol van het middenbestuur daarin zou moeten zijn en vooral hoe we al deze uitdagingen op een sociaal-democratische manier kunnen oplossen.

Deze vragen hebben we niet alleen onszelf gesteld de afgelopen periode. Juist omdat het middenbestuur middenin de samenleving staat, waren we benieuwd naar wat deskundigen buiten de politieke arena voor ideeën hadden. Wat zien zij als de grootste uitdagingen voor de komende decennia? Welke rol zien zij daarbij weggelegd voor het middenbestuur? Het leverde bevlogen gesprekken met interessante en soms ronduit onverwachte ideeën op, die gebundeld zijn op een speciale pagina op onze website.


Afbeelding: Olaf Kraak | ANP