Lokaal Bestuur
Bouwcommissaris? Niet het meest briljante proefballonnetje

Proefballonnetjes zijn er ook over de problemen op de woningmarkt genoeg. Kwamen de coalitiepartijen deze week met het plan om de huur van scheefhuurders in één klap met honderden euro’s te verhogen, een week eerder pleitte Buma voor een bouwcommissaris die provincies en gemeenten kan dwingen om woningen te bouwen. Want gemeenten en provincies bouwen volgens hem te weinig. Dat moet anders, desnoods in het groen: ‘Ja, nu al (over bouwen in het groen, red.). Het is niet anders. We moeten 75.000 woningen per jaar bouwen en dat worden niet allemaal flats in het centrum van Amsterdam.’

Daarom ditmaal de stelling: Aangezien gemeenten en provincies zelf niet de keuze durven te maken om te bouwen in het groen en de woningnood groot blijft, moet een door het kabinet aangewezen regeringscommissaris provincies en gemeenten kunnen dwingen om te bouwen.

Gemeenten moeten juist meer regie krijgen

portret bouwmanDennis Bouwman

Wethouder in Midden-Drenthe

‘De huidige woningnood komt omdat er 10 jaar lang hard op de rem is getrapt. Na de schok van de kredietcrisis zijn we collectief in de kramp geschoten en is er nu een fors tekort aan betaalbare huizen. Dat geldt niet alleen voor de Randstad, maar ook voor delen van Drenthe zoals langs de A28 in Beilen. Nu een bouwcommissaris aanstellen is dan ook vreemd. Zeker omdat, met de omgevingswet in aantocht, steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar gemeenten gaan. Voor nu is de enige oplossing meer inbreiding (bouwen binnen bestaande bebouwing, red.) in en rond het centrum van grote steden en grotere kernen, en duurzame woningbouwontwikkeling in regio’s in combinatie met een goede fysieke en digitale infrastructuur. Gemeenten moeten daarbij meer regie krijgen, omdat zij het dichtst bij de inwoners staan.’

Of we bouwen in het groen of binnen de bebouwde kom is onze eigen keuze

portret maijerMathilde Maijer

Fractievoorzitter in Wageningen

‘Wageningen bouwt volgens de eigen woonvisie en die komt overeen met de woonbehoefte in onze regio. Of we daarbij bouwen in het groen of verder indikken binnen de bebouwde kom is onze eigen keuze. Dus een landelijke bouwcommissaris zie ik niet zitten. Gemeenten weten zelf het beste hoe ze de problemen op de woningmarkt te lijf kunnen gaan.’

Met het afschaffen van de verhuurdersheffing worden we wel geholpen

portret hollaGijs Holla

Fractievoorzitter in Leiden

‘Nee. Opleggen van bovenaf is iets van de vorige eeuw. Net zoals bouwen in het groen. Ik zie veel meer in het verruimen van de bevoegdheden van de gemeenten, financiële steun van het Rijk aan gemeenten en het afschaffen van de verhuurdersheffing, zodat ook corporaties weer kunnen bouwen. Daarnaast geloof ik dat je met goede lokale participatie verder komt en meer kwaliteit krijgt dan dat iemand vanachter een bureau in Den Haag bepaalt waar er gebouwd moet worden. Kortom een regeringscommissaris is geen goed idee.’

Wat mag zo’n bouwcommissaris dan?

portret van ooijenEef van Ooijen

Wethouder in Brummen

‘Ik kan daar vrij kort over zijn. Stel er komt een commissaris: wat mag die dan allemaal? Kan hij bijvoorbeeld wat doen aan voor de mensen in de sociale huur? Of bepaalt hij alleen maar waar gebouwd gaat worden? Dat laatste kunnen we als gemeenten prima zelf.’

 

Afbeelding: Roger Dohmen | Hollandse Hoogte