Nieuws uit de Tweede Kamer
Straatintimidatie overal strafbaar

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal seksuele intimidatie en Uber.

Seksuele intimidatie op straat aangepakt

Seksuele intimidatie op straat: vooral vrouwen en LHBTI’ers krijgen er regelmatig mee te maken. Nare opmerkingen, vunzige gebaren en oneerbare voorstellen zijn niet alleen vervelend en onbeschoft, maar zorgen ook voor een gevoel van onveiligheid bij de slachtoffers. Zij durven niet meer hand in hand te lopen, passen hun kleding aan of mijden de straat zelfs helemaal.

In Amsterdam en Rotterdam is dergelijke straatintimidatie al in de APV verboden. Maar het zou niet mogen uitmaken waar je woont, je moet overal beschermd worden tegen dit soort gedrag. Daarom diende het toenmalig Kamerlid Ahmed Marcouch in 2017 een wet die landelijk moest regelen in.

Het zou niet mogen uitmaken waar je woont, je moet overal beschermd worden tegen dit soort gedrag

Inmiddels wordt deze initiatiefwet door Lodewijk Asscher en Madeleine van Toorenburg (CDA) verdedigd. Dat die broodnodig is, blijkt ook uit de eerste rechterlijke uitspraak in Rotterdam. Daar werd een man veroordeeld op grond van de gebaren die hij naar vrouwen maakte. Maar dat was niet vanwege de lokale APV. De rechter wees er in zijn uitspraak op dat je zo’n verbod alleen met een landelijke wet kan invoeren.

De wet van Marcouch is naar aanleiding van een advies van de Raad van State, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nationale Politie en de Raad voor de Rechtspraak nog wel aangepast en opnieuw in de Tweede Kamer ingediend. Zo hebben de initiatiefnemers de definitie van wat zij willen verbieden aangescherpt en hebben ze in de toelichting bij het wetsvoorstel duidelijk gemaakt in welke gevallen wel en wanneer er geen sprake is van seksuele intimidatie.

Daarnaast geven Asscher en Toorenburg aan hoe dit verbod in de praktijk gehandhaafd kan worden. Ze putten daarvoor uit ervaringen in landen als België waar seksuele intimidatie al langer verboden is. In Nederland heeft vooral Rotterdam goede stappen gezet. Zij zetten gespecialiseerde handhavers in en hebben een app waarmee slachtoffers melding van seksuele intimidatie (in Rotterdam heeft men het over ‘pikpraat’) kunnen doen ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de wet van nog voor deze zomer door de Tweede Kamer behandeld wordt.

Uber

Uber kent inmiddels bijna iedereen. In theorie een handige app, waarmee je zonder tussenkomst van de taxicentrale een taxi kan bestellen. In de praktijk blijkt het echter vooral een bedrijf dat het niet zo nauw neemt met de bestaande regelgeving en fatsoenlijke werkomstandigheden.

Zo moeten alle chauffeurs over de benodigde papieren beschikken, maar is dat lang niet altijd het geval. Uit een reportage van de Amsterdamse zender AT5 bleek dat sommige Uber-chauffeurs de inloggegevens van hun account doorverkochten. Klanten denken dan een Uber te reserveren, maar worden uiteindelijk rondgereden door chauffeur zonder de juiste kwalificaties en papieren.

Gijs van Dijk stelde daarom schriftelijke vragen aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Ook de staatssecretaris vindt de handel in Uber-accounts onwenselijk. Zij verwacht dat Uber er zelf ‘alles aan doet om dit soort misstanden te voorkomen en op te sporen’. Maar gelukkig blijft het niet daarbij: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vorderde bij Uber de gegevens op grond waarvan vastgesteld kan worden welke accounts misbruikt worden.

Ook de staatssecretaris vindt de handel in Uber-accounts onwenselijk

Eerder al had Van Dijk een motie ingediend waarin de staatssecretaris werd gevraagd
om in overleg met Uber te bekijken hoe fraude en het overtreden van de regels voorkomen kon worden. Naar aanleiding  van de AT5-rapportage is gesproken over de mogelijkheid om gezichtsherkenning in de Uber-app op te nemen. Daarmee wordt het op zijn minst moeilijk dat iemand ongeoorloofd als Uber-chauffeur gaat werken. Uber denkt over een dergelijk systeem na.

                                                                                                                            Afbeelding: Phil Nijhuis | Hollandse Hoogte

ton_langenhuyzen.jpgContactgegevens:
T: 070-3182792
E: [email protected]