Nieuws uit de Tweede Kamer
Poolse uitzendkrachten in het SW-bedrijf

Uit de Kamer

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen twee interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal zijn dat mogelijke verdringing bij de sociale werkplaatsen en de gebrekkige opsporing van vermiste personen.

Verdringing bij sociale werkplaatsen

Van oudsher is het de bedoeling dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking kunnen werken bij de sociale werkplaats. Nadat de Participatiewet werd ingevoerd moeten gemeenten bovendien zorgen voor beschut werk. Ook dit kunnen ze overlaten aan de sociale werkplaats.

Tot zover de theorie. In de praktijk werken er bij de sociale werkvoorziening ook Oost-Europese uitzendkrachten. Op zijn minst opmerkelijk, vond Gijs van Dijk. Het kersverse Kamerlid vroeg staatssecretaris Jetta Klijnsma om opheldering. Het is immers niet de bedoeling dat uitzendkrachten mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt gaan verdringen. Klijnsma was het daar uiteraard mee eens en heeft daarom navraag gedaan bij de koepelorganisatie van de SW-bedrijven Cedris.

Van verdringing is geen sprake

Die gaf aan dat er van verdringing geen sprake is. Wel worden er op piekmomenten af en toe uitzendkrachten ingezet. De werkplaatsen moeten namelijk aan de vraag van opdrachtgevers voldoen en zonder de uitzendkrachten zou dat op piekmomenten niet kunnen. Om te voorkomen dat het sw-bedrijf ‘nee’ moet verkopen en daarmee de relatie met een opdrachtgever op het spel zet, is tijdelijk extern ingehuurd personeel nodig.

Gebrekkig opsporing van vermiste personen

RTL Nieuws meldde onlangs het Landelijke Bureau Vermiste Personen (LBVP) niet goed functioneert. Er zou sprake zijn van een gebrek aan capaciteit en kwaliteit. Dat is meer dan zorgwekkend, want het LBVP moet ervoor zorgen dat de politie snel en adequaat kan handelen bij het terugvinden van vermiste personen.

Voor Kamerlid Attje Kuiken reden om minister Blok van Veiligheid en Justitie is flink aan de tand te voelen. Zeker, omdat de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie jaren geleden al beterschap had beloofd. Tevergeefs blijkt nu. RTL Nieuws meldt bijvoorbeeld dat meldingen van urgente vermissingen soms in de spambox van het LBVP bleven hangen of dat de meldingen zo beknopt waren dat het LBVP moeilijk kon inschatten wat er aan de hand was.

Blok trekt zich de kritiek aan en geeft aan actie te ondernemen. Eerder had hij al met de korpschef van de nationale politie gesproken. Ook hij vindt de situatie zorgelijk. Kort na de zomer zal de minister met een plan komen om de problemen bij het LBVP op te lossen.

 

Afbeelding: Werry Crone | Hollandse Hoogte

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: 
[email protected]