Nieuws uit de Tweede Kamer
Fietspaden en legale identiteitsverandering

Fietspaden
In onder andere Amsterdam speelt de discussie over de veiligheid op fietspaden. Die is in het geding omdat behalve fietsers ook steeds meer andere vervoersmiddelen van die paden gebruik maken. De drukte en het feit dat bijvoorbeeld bromscooters veel sneller gaan dan de doorsnee fietser, leveren gevaarlijke situaties op. De gemeente Amsterdam heeft daarom al een tijd de wens om de drukte op fietspaden te bestrijden. Hiertoe wil het gemeentebestuur snorscooters naar de weg verplaatsen, met een helmplicht. PvdA-Kamerlid Duco Hoogland heeft, om een zorgvuldige en veilige verplaatsing van de snorscooter naar de rijbaan mogelijk te maken, een motie ingediend waarin de regering wordt gevraagd om nader onderzoek te doen naar de gevolgen van het verplaatsen van de snorscooter naar de rijbaan. De motie vraagt specifiek om het toespitsen van het onderzoek op de Amsterdamse casus. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, betrekt deze motie bij een breder onderzoek naar de veiligheid op fietspaden in steden. Zij wil daarbij naast de snorscooter onder andere ook de zogenaamde ‘speed pedelec’, een elektrische fiets die een snelheid van 45 km/u kan halen, betrekken. De resultaten van dat onderzoek worden in het najaar verwacht.

Legale identiteitsverandering
In een algemeen overleg met minister Plasterk stond onlangs het onderwerp legale identiteitswisseling op de agenda. In een aantal landen in Midden- en Oost-Europa kunnen mensen legaal van naam wisselen en dat brengt risico’s met zich mee. Met een nieuwe identiteit kunnen deze mensen zich voor een tweede keer in Nederland melden zonder dat de autoriteiten doorhebben dat het om dezelfde persoon gaat. Politie en overheidsdiensten die zich in Nederland bezighouden met het vaststellen van de identiteit van mensen waarschuwden dat dit zorgt voor fraude en mogelijkheden geeft om onder een ongewenste verklaring uit te komen. In een rapport van het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK) van de politie was zelfs sprake van bijna 50.000 gevallen van identiteiten die mogelijk aan gelijke personen te koppelen zijn. Uit onderzoek bleek echter dat er in deze gevallen geen fraude aangetoond kon worden. Astrid Oosenbrug, die het overleg namens de PvdA-fractie voerde, zag dat als een goed teken. Maar het neemt volgens haar niet weg dat onze systemen er niet goed op berekend zijn om legale veranderingen in de identiteit te herkennen. Dat is onwenselijk: fraude ondermijnt onze sociale voorzieningen en het vertrouwen in de overheid. Daarom moeten het plegen van fraude onmogelijk gemaakt worden. Het is goed dat de regering aanpassingen aan onze identiteitsregistraties voorstelt. Ook al is dat misschien wat laat gezien de signalen die we al langer kregen. Er worden nadere maatregelen genomen, waardoor het persoonsnummer uit het land van oorsprong opgenomen kan worden in onze Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV). 

Foto: Fietsersbond Amsterdam

ton.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. [email protected]