Lokaal Bestuur
Zorg: gemiste kansen & de twee miljard van Van Rijn

Dat er meer geld komt voor de ouderenzorg was al bekend. Kon ook moeilijk anders na het trucje van demissionair staatssecretaris Martin van Rijn. Op zich is die extra injectie broodnodig, vindt Marijn van Ballegooijen, Dagelijks Bestuurder in Amsterdam Zuid. Alleen betaalt het kabinet de rekening op een verkeerde manier.

Wat vind je van het zorghoofdstuk in het regeerakkoord?

‘Om positief te beginnen: de twee miljard voor ouderenzorg, die staat er in. Dat betekent dat er veel meer ruimte komt in verpleeghuizen voor goed personeelsbeleid en betere werkomstandigheden. Een aantal andere zaken is ook echt positief. Ze willen een einde maken aan de stapeling van eigen bijdragen in de Wmo, door een abonnement in te stellen van € 17,50 per vier weken. Dat is voor veel mensen te veel, maar daar kunnen we als gemeente ongetwijfeld iets voor regelen. En daarnaast worden roken en alcohol aangepakt. Het doet me goed dat dat er ook in staat.’

Maar?

‘Maar ik maak me ook ernstig zorgen, want het uitgavenplafond in de gezondheidszorg blijft. Dat betekent de facto dat er € 2 miljard bezuinigd moet worden op ziekenhuiszorg, wijkverpleging, huisartsenzorg en GGZ. Daar zullen ze de broekriem moeten aanhalen, omdat ze niet mee kunnen groeien met de groeiende vraag.

De investeringen in de ouderenzorg gaan ten koste van de rest van de gezondheidszorg

Als je kijkt naar de wijkverpleging dan zie je dat mensen met langdurige zorg langer thuis wonen. Dat kan als de zorg er omheen goed geregeld wordt. Maar daar zal nu veel meer vraag naar komen, omdat we de toegang naar verzorgingshuizen moeilijker hebben gemaakt. Als we dan nu gaan bezuinigen op die vier takken van sport, dan wordt dat over een paar jaar een enorm probleem. Ik vind het een enorm gebrek aan visie dat ze dat probleem nu niet hebben opgelost. Dan is er een mooi betoog dat de professional zonder al teveel regels aan het werk kan, maar die professional krijgt het straks heel erg druk.’

Ben je overwegend kritisch?

‘Ja. De zorgparagraaf hinkt soms op twee gedachten. Aan de ene kant willen ze minder regels, maar men gaat nu wel allerlei akkoorden sluiten. Ze willen alle ruimte bieden aan de professionals om hun werk te doen, maar tegelijkertijd geven ze de regie juist aan de zorgverzekeraars. En op sommige punten gaan ze vooral partijen met elkaar in contact brengen. Dat is echt heel slap, waarom regel je het niet? Ze leggen veel verantwoordelijkheden neer bij maatschappelijke partners, terwijl ze die zelf ontlopen.’

Het regeerakkoord is dus niet ambitieus genoeg?

‘Ja, en er worden weinig verbanden gelegd. Ouderen zijn bijvoorbeeld op zoek naar een geschikte woning. Er is behoefte aan groepswoningen, en aan kleinschalig wonen voor dementiezorg. De verbinding tussen zorg en wonen ontbreekt alleen, dat is echt een gemiste kans. En zo zitten er wel meer gemiste kansen in dit akkoord.’

 

Afbeelding: Nationale Beeldbank