Lokaal Bestuur
Woningmarkt: mogelijkheden middenhuur, onvoldoende investeringen sociale huur

De markttoets wordt lichter, maar de verhuurdersheffing blijft. Voor Marnix Norder, voorzitter van vereniging van woningcorporaties Aedes, zitten er zowel positieve als negatieve punten in het regeerakkoord.

Het kabinet wil wat doen aan de middenhuur. Zijn ze op de goede weg?

‘Of dit regeerakkoord dat oplost? Laten we zeggen dat een heel voorzichtig begin wordt gemaakt. Ik vind het positief dat het nieuwe kabinet om de markttoets eenvoudiger wil maken. Hierdoor krijgen woningcorporaties de mogelijkheid om huurwoningen in het middensegment te bouwen als commerciële partijen dit niet doen. Het bespaart je een lange discussie. Je weet vaak best snel of de markt dit wil oppakken. Wil de markt niet, dan kan de corporatie instappen. Ik ben er positief over dat het niet meer eindeloos blijft liggen, maar we zijn er nog lang niet. Het moet nog wel gebeuren.’

Waar maak je je het meeste zorgen om?

‘Ik maak me vooral zorgen om de stijgende huren. De verhuurdersheffing is ingevoerd en de huren zijn hard omhoog gegaan; de huren stegen sneller dan de inflatie en de inkomens. Dat betekent dat huurders een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Ik hoop dat de PvdA er vanuit de oppositie aan kan bijdragen dat de huren weer meer in overeenstemming komen met de inkomenspositie van huurders. We willen als corporaties meer nieuwe huizen bouwen, sneller verduurzamen en huren betaalbaar houden. Het zou helpen als geld dat nu naar de verhuurdersheffing gaat, kan worden besteed aan wonen.’

Met het geld voor verduurzaming kunnen we per woning een paar spaarlampen aanschaffen

Corporaties kunnen een korting krijgen op de verhuurdersheffing wanneer ze maatregelen nemen om hun woningbestand te verduurzamen. Is dat genoeg?

‘Dat klinkt leuk, maar het staat totaal niet in verhouding. Het bedrag dat je hiervoor kunt krijgen is ongeveer € 50 per woning; daar koop je net een paar spaarlampen voor. Als je een woning echt wilt verduurzamen, praat je over investeringen van zo’n € 50.000 per woning. Begrijp me goed, ik vind niet dat de overheid dat volledig moet betalen, maar die € 50 helpt niet echt. We willen graag en snel verduurzamen, maar dit schiet niet op. Ik had meer verwacht van een kabinet dat zo graag een groen imago wil.’

 

Afbeelding: Nationale Beeldbank