De zesde Wibautlezing ‘De multiculturele stad als utopia of dystopia’ werd uitgesproken door Godfried Engbersen tijdens het achtste Festival van het Binnenlands Bestuur in 2000 te Apeldoorn.