Lokaal Bestuur
Werk voor vluchtelingen

Elke maand legt Lokaal Bestuur een stelling aan je voor. Deze keer is dat: De PvdA moet vluchtelingen lokaal zo snel mogelijk aan het werk helpen.

marceline_schopman.jpgMarceline Schopman, raadslid Haarlem
Vluchten doe je niet voor de grap of vanuit een doorgeslagen vorm van jobhoppen. Mensen die vluchten zijn op zoek naar een veiliger leven, een leven met toekomst, met hoop en perspectief. 
Werk is een van de sleutels tot een beter leven, tot het ontmoeten van andere mensen en het ontwikkelen van talenten. Het geeft je het gevoel zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Door te werken lever je een bijdrage aan de maatschappij, voel je je thuis én het voorkomt eenzaamheid. Vluchtelingen verdienen daarom ook  kansen. Net als andere werkzoekenden proberen we hen, bijvoorbeeld via banenplannen, aan het werk te helpen. Naar het voorbeeld van Amsterdam zouden we onder andere lokale werkgevers, opleidingen, uitzendbureaus en – organisaties hierbij actiever moeten betrekken . 
Door mensen aan het werk te helpen, zorg je ervoor dat ze deel gaan uitmaken van de samenleving. Dat is belangrijk voor iederéén in Nederland.

Pia van den Berg, raadslid Amsterdampia_berg.png
De mediabeelden die laten zien hoe wij met vluchtelingen omgaan zijn schokkend en het gedrag is mensonwaardig. Aan gesloten grenzen worden vluchtelingen tegengehouden; er is nauwelijks eten en drinken, geen douche en wc, en het is koud, nat en vies. Dit moeten we in Nederland en in het bijzonder in Amsterdam voorkomen. Ik ben trots op de eensgezindheid van de gemeenteraad Amsterdam. We willen de vluchtelingen zo goed mogelijk opvangen. Wat mij betreft werken we toe naar meer kleinschalige opvang verspreid door de hele stad, gericht op het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven om vluchtelingen te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Op het gebied van sport, kunst en cultuur, onderwijs en wetenschappen, zorg, natuur, horeca en techniek. Samen met werkgevers moeten we aan de slag om werk te vinden voor vluchtelingen en hen de mogelijkheid te bieden de taal te leren en in te burgeren. ‘Verdringing’ is in dit geval een boosaardige gedachte… Ik ben te allen tijde voor een humane opvang, barmhartig, heldhaftig en vastberaden !

Leo Sparreboom, fractievoorzitter Delfzijlsparreboom.png
Werk helpt mensen hun talenten te ontwikkelen. Een verbod om te werken is afschuwelijk, beknot en maakt afhankelijk. De gedachte dat werkende vluchtelingen anderen verdringen, gaat uit van de denkfout dat de hoeveelheid werk beperkt is. Maar werk creëert natuurlijk ook nieuw werk.
In Delfzijl is de werkloosheid 15%.  Een deel van de werklozen bestaat uit mensen met beperkte talenten op de arbeidsmarkt. De PvdA moet hen helpen om een redelijk bestaan te hebben. Geen ingewikkelde toeslagen, maar een simpel basisinkomen. Daarnaast moeten we deze groep mensen blijven activeren om werk te zoeken. De 1000 vluchtelingen die Delfzijl opneemt, zien we niet als concurrentie op de arbeidsmarkt, maar als welkome talenten die de samenleving creatiever en veelkleuriger maken.

Anne Slingerland, raadslid Baarnanne_1.png
We moeten bij vluchtelingen niet meteen denken in termen van ‘helpen’.  Ik denk dat een groot deel van de vluchtelingen zelf in staat is werk te vinden. Als ze maar snel Nederlands kunnen leren en toestemming hebben om te werken. Er kan wat mij betreft wel meer ruimte komen voor vluchtelingen om gedurende de tijd dat hun procedure loopt te werken. Dat zou ook vrijwilligerswerk kunnen zijn. We geven ze daarmee de gelegenheid om hun kansen op de arbeidsmarkt in Nederland of in hun thuisland te vergroten en ze kunnen daardoor zelf in hun onderhoud voorzien. Afgelopen zomer hadden we 136.000 openstaande vacatures in Nederland en dat aantal stijgt (volgens het CBS), dus voor verdringing hoeven we niet direct bang te zijn.

chantal_walther.pngChantal Walther, raadslid Zoetermeer
Ik ben geen voorstander van een voorkeursbeleid zonder verdere randvoorwaarden. Als je ervoor kiest om vluchtelingen als het ware ‘voor te trekken’ ga je voorbij aan de onvrede die we zien. Bovendien is er nu al onvoldoende werk voor lager geschoolden. Vluchtelingen zullen waarschijnlijk in dezelfde banenvijver vissen. Natuurlijk zijn deze mensen van harte welkom, maar dit moet op de arbeidsmarkt niet ten koste gaan van een groep die het zelf al moeilijk genoeg heeft om werk te vinden. Integratie is belangrijk en daar moeten we hoe dan ook voor zorgen dat kan via werk maar dat kan ook via vrijwilligerswerk, scholing etc.

Ernst-Jan Straver, raadslid Alphen aan den Rijnestraver.jpg
Onze primaire zorg moet uitgaan naar degelijke vaste opvang. Maar in de periode dat de vluchtelingen in afwachting zijn van de beslissing of ze kunnen blijven of terug moeten naar het land van herkomst kunnen ze al wel werk verrichten. Al is het alleen maar om verveling tegen te gaan en om sneller te kunnen integreren in onze samenleving.

 

Afbeelding: Nationale Beeldbank