Nieuws uit de Tweede Kamer
Wel huisgenoten toch niet mogen samenscholen

De coronacrisis blijft het werk in de Tweede Kamer overheersen. Op een enkele uitzondering na gaan alle debatten over corona. En er gaat vrijwel geen dag voorbij zonder schriftelijke Kamervragen over corona. Senior beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen geeft een kleine bloemlezing.

Studerende huisgenoten geen gezamenlijk huishouden

Onder studenten, die samen in een huis wonen, heerst verwarring over de coronaregels. Zo kregen vijf huisgenoten die met zijn vijven op hun balkon – luidruchtig – een biertje dronken een boete. Niet vanwege de geluidsoverlast, maar omdat zij met te veel samen waren in de publieke ruimte. Een foute inschatting van de verbalisanten te zijn, want later werd de boete ingetrokken.

Kirsten van den Hul vroeg minister van Engelshoven van OCW naar de gevolgen van de coronacrisis voor studenten. De minister begreep dat er vragen zijn als het gaat om samenwonende studenten. Volgens de minister geldt ‘in zijn algemeenheid’ dat studentenhuizen in de noodverordening niet worden aangemerkt als een gezamenlijk huishouden. Daardoor vallen zij wel onder het verbod om zich in een groep van drie of meer personen op te houden. Ook al delen zij keuken, badkamer en toilet.

Ook al deel je een wc officieel mag je als studerende huisgenoot niet samenscholen

Behalve dat het publiek de regels niet snapt en ook politie en boa’s soms moeite hebben die te interpreteren en te handhaven, is er nog meer onduidelijkheid. Juristen wijzen er op dat de beperkingen van grondrechten, die uit de noodverordening voortvloeien in strijd met de Grondwet zijn. En afwijken van de Grondwet mag alleen als dat bij gewone wet geregeld is. Minister Grapperhaus heeft de Kamer –al weer een paar weken geleden- een brief gestuurd dat hij met een wet gaat komen waarin het allemaal geregeld gaat worden.

Hopelijk komt die wet er snel en is die wel Grondwet-proof. En kan er ook naar een ander vraagstuk gekeken worden: moeten de coronaboetes wel tot een aantekening in het Justitieel Register – ook wel strafblad genoemd – leiden?

Geen of sterk gereduceerde parkeerkosten voor zorgmedewerkers

Lilianne Ploumen zet zich al langer in om de hoge parkeerkosten bij ziekenhuizen naar beneden te krijgen. Maar het feit dat veel zorgmedewerkers, die extra uren draaien om de coronacrisis te bestrijden, enorm veel parkeergeld moeten betalen, komt wel heel oneerlijk over. Ploumen vroeg minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport om opheldering. Van Rijn is het met haar eens ‘dat zorgverleners zich juist in deze tijden niet zouden moeten bezighouden met bijkomende zaken, zoals parkeerkosten’. Daarom heeft hij contact opgenomen met de koepelorganisaties van ziekenhuizen, de NVZ en NFU. Met resultaat: vrijwel alle ziekenhuizen hanteren voor deze crisisperiode, daar waar nodig in overleg met de gemeenten, geen of sterk gereduceerde parkeerkosten.

Gemeentelijke websites nog steeds slecht toegankelijk

Uit onderzoek van NU.nl bleek onlangs, dat maar liefst driekwart van de gemeentesites niet geschikt is voor mensen met een beperking, zoals slechtzienden. Genoeg reden voor John Kerstens en Attje Kuiken om minister (inmiddels weer staatssecretaris) Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de tand te voelen.

Bij driekwart van de gemeentelijke websites hebben slechtzienden pech

Knops wees er in zijn antwoorden op dat de coronacrisis eens temeer duidelijk maakt hoe belangrijk het is dat de informatie en diensten van de overheid voor iedereen toegankelijk zijn. Gemeenten hebben weliswaar steeds meer aandacht voor de toegankelijkheid van hun websites, maar ‘dat vertaalt zich niet op korte termijn naar een forse toename van het aantal websites dat volledig toegankelijk is’. De wet staat gemeenten ook toe dat zij voor stapsgewijze verbetering mogen zorgen.

In antwoord op een van de vragen van Kerstens en Kuiken beloofde de staatssecretaris gemeenten en andere overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Daarmee hoopt hij dat zij zich maximaal gaan inspannen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Afbeelding:  Werry Crone | Hollandse Hoogte

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]