Lokaal Bestuur
Versoepelingen kabinet begrijpelijk en zelfs verstandig

De besmettingscijfers lopen weer op en ook de mutaties van het coronavirus zijn nog steeds aan een opmars bezig, dus de massagesalons en de kappers mogen weer open. Het werd wat anders verpakt, maar in het kort kwam de boodschap van het kabinet daarop neer. Nederland is er namelijk klaar mee en snakt naar versoepelingen.

Daarom luidt de stelling ditmaal: vanwege de enorme maatschappelijke druk is het begrijpelijk en zelfs verstandig dat het kabinet op dit moment versoepelt.


Te vroeg versoepeld 

Willem Klijn

Raadslid in de Haarlemmermeer


‘Ik begrijp, dat de roep om versoepelingen en daarmee ook de druk op het kabinet groot is. Deskundigen waarschuwen echter voor het ontstaan van een derde piek. Versoepelingen veroorzaken hoogstwaarschijnlijk een toename van het aantal besmettingen. Het was beter geweest als het kabinet leiderschap getoond had door niet te versoepelen, betere communicatie en verhoging van het vaccinatietempo. Daardoor worden op redelijk korte termijn vele versoepelingen mogelijk.’


We snakken naar versoepelingen 

Reyhan Horasan

Raadslid in Emmen


‘Door versoepelingen denk ik dat we de besmettingen beter onder controle kunnen houden. Je ziet de laatste weken een vorm van rebellie opkomen en ook ik voel dat af en toe. Bij het schaatsen leek het wel een groot buurtfeest en toen de eerste zonnestralen doorbraken moesten er zelfs parken afgesloten worden.

We snakken kortom naar versoepelingen. Niet alleen om economische redenen moeten we de horeca de kans geven om veilig open te gaan, ook op emotioneel vlak is dat belangrijk. Voor ons allen. Natuurlijk kan ik niet voorspellen wat deze versoepelingen gaan brengen, maar dat kunnen de knapste koppen van Nederland ook niet.’


Enige logica ontbreekt 

André van de Nadort

Burgemeester van Weststellingwerf


‘Ik begrijp dat het kabinet een aantal versoepelingen heeft doorgevoerd. Iedereen is corona moe: jongeren, ouderen, ondernemers, werkende ouders. Dat de middelbare scholieren weer naar school toe mogen is een goede zaak. En ik zal eerlijk bekennen: ik ben blij dat ik weer naar de kapper kan.

Maar enige logica in de versoepelingen kan ik niet ontdekken. Wat zich wreekt is dat het kabinet geen uitleg geeft, waarom het heeft besloten om bepaalde versoepelingen toe te staan en andere niet. Natuurlijk elke grens is arbitrair, maar als je niet uitlegt waarom kappers en massagesalons wel open mogen en bijvoorbeeld zonnebankstudio’s niet, dan voelen de ondernemers die nog niet open mogen zich uitgesloten en niet gezien of gehoord.

Veel ondernemers dreigen er aan onder door te gaan. De onzekerheid over hoe lang gaat dit allemaal nog duren is enorm doordat een routekaart ontbreekt. Wat dat betreft kan Rutte nog wat leren van zijn Britse collega. Met alle mitsen en maren geeft Johnson wel aan hoe “the way out” er uit ziet. Op die manier kunnen mensen en ondernemers zien wanneer versoepelingen mogelijk zijn en hebben ze weer perspectief. Dat perspectief is nodig en mag niet afhankelijk zijn van de volgende persconferentie of de komende verkiezingen.’


Maatschappelijke druk neemt toe door onduidelijkheid 

Tjeerd Pietersma

Raadslid in Zaanstad


‘Dat de maatschappelijke druk toeneemt wordt in belangrijke mate veroorzaakt door onduidelijkheid over het gevoerde vaccinatiebeleid, inconsistent testbeleid en steeds wisselende informatie vanuit het kabinet over enig toekomstperspectief. Dit kabinet lijkt niet verder te kijken dan de volgende persconferentie en dat leidt tot toenemende onzekerheid.

Volksgezondheid moet ten alle tijden leidend zijn in de keuzes die het kabinet maakt. Daar concessies aan doen raakt direct de ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers in de samenleving. Waar blijft het sociaal herstelplan voor Nederland? Waarin oplossingen worden geschetst voor de ontstane coronaschulden, maatschappelijke schade en economisch herstel; en waarin op basis van solidariteit perspectief wordt geboden.’


Van niet leven wordt ook niemand blij 

Selma Hoekstra

Raadslid in Zwolle


‘Ook ik snak net als vele anderen naar versoepelingen. Het heeft geen zin om regels op te leggen als daarvoor geen draagvlak meer is. Terug naar een strengere lockdown lijkt mij daardoor een gepasseerd station. Ik denk wel dat we als samenleving de consequenties hiervan moeten accepteren; het aantal besmettingen stijgt en er gaan mensen dood. Ik richt mijn hoop op het vaccin, want van “niet leven” sterf je iedere dag ook een beetje.’


Het leven moet weer zo normaal mogelijk worden 

Lydia van Santen

Raadslid in Leeuwarden


‘We moeten ons gaan instellen op het leven met het virus. De vaccinaties moeten versneld worden en we moeten het dagelijks leven zo inrichten dat er weer zoveel mogelijk kan. Veel horecaondernemers zijn in staat om de afstands- en hygiënemaatregelen, in ieder geval op terrassen, te handhaven. Geef ze dan ook dat vertrouwen! Hiermee voorkom je drukte op andere plekken die je niet zo makkelijk kan controleren. Ook voor andere branches kun je vergelijkbare zaken regelen. Ga daarbij uit van maatwerk en vertrouwen.’

 

Afbeelding: Robin Utrecht | ANP