Lokaal Bestuur
Verlies PvdA in waterschappen blijft beperkt

De PvdA heeft afgelopen woensdag bij de waterschapsverkiezingen 49 zetels behaald, dat is 4 minder dan tot nu toe. Daarmee is het verlies van de PvdA beperkter dan bij de gelijktijdig gehouden Provinciale Statenverkiezingen, waarbij de PvdA over de hele linie fors verloor.
In drie waterschappen boekte  de PvdA  zelfs winst:  Amstel, Gooi en Vecht (van 3 naar 5), Vallei en Veluwe (van 2 naar 3) en De Dommel (van 3 naar 4). De winst bij AGV is voor een deel te verklaren doordat lijstduwer Job Cohen maar liefst 6327 stemmen kreeg. Hij zal zijn zetel overigens niet innemen.
In acht waterschappen verloor de PvdA een zetel:  Aa en Maas, Delfland, Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa’s, Hollandse Delta, Noorderzijlvest, Rijn en IJssel en Schieland en Krimpenerwaard.
In zeven waterschappen bleef de PvdA gelijk. In het waterschap Vechtstromen werden geen verkiezingen gehouden. In vier waterschappen (Groot Salland, Peel en Maasvallei, Roer en Overmaas en Zuiderzeeland) nam de PvdA niet met een eigen lijst deel aan de verkiezingen. Wel stonden daar in enkele gevallen PvdA’ers op een andere lijst, zoals Water Natuurlijk.

Vierde partij

De PvdA is met 49 zetels de vierde partij in de waterschappen. Water Natuurlijk wist met 84 zetels haar positie als grootste waterschapspartij te handhaven. Daarna volgen CDA (76 zetels) en VVD (67 zetels). Nieuwkomer 50Plus veroverde 23 zetels, de Partij voor de Dieren verdubbelde bijna (van 8 naar 15 zetels).
De opkomst bij de waterschapsverkiezingen was 43,5 procent procent, bijna een verdubbeling ten opzichte van de 22,7 procent 2008 toen er nog per brief werd gestemd, maar iets onder het niveau van de Statenverkiezingen (47,5 procent) waarmee ze nu voor het eerst werden gecombineerd.  Het hoogst was de opkomst bij Wetterskip Fryslân: : 50,2 procent. De PvdA verloor daar overigens een zetel. Het aantal blanco en ongeldige stemmen was bij de waterschapsverkiezingen ook hoger dan bij de Statenverkiezingen.

Reacties

Wij vroegen de vier PvdA-lijsttrekkers die in het lentenummer van Lokaal Bestuur vertelden over hun ambities om een reactie op de uitslag. Eén van hen, Wilma Brouwer (Scheldestromen) kon wegens ziekte helaas niet reageren. Ook vroegen we de drie winnende lijsttrekkers om commentaar.

waterschappen gaan voor veilig schoon en eerlijk portret marjanleyen

Marjan Leijen (52), lijsttrekker en ab-lid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Behoud zetels beschouw ik als winst

‘In Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben we als PvdA onze 3 zetels weten te behouden. Tegen de trend van de provinciale verkiezingen in, beschouw ik dat als winst. De opkomst was bij ons 43 procent. Dat is bijna twee keer zo hoog als de vorige keer.
Er is wat mij betreft voldoende legitimatie om aan de slag te gaan als PvdA-bestuurder binnen ons mooie waterschap. Ik hoop dat we weer in het dagelijks bestuur een rol kunnen vervullen. Aan onze ambities zal het niet liggen.’

waterschappen gaan voor veilig schoon en eerlijk portret rob bots

Rob Bots (61), lijsttrekker en ab-lid waterschap Aa en Maas
We zijn democratischer geworden

‘Waterschap Aa en Maas is  democratischer geworden. De opkomst was  16 procent  hoger dan de vorige keer. Het grote aantal verwachte blanco stemmen is beperkt gebleven tot 2,8 procent. Ook zagen we veel meer publiciteit, zowel landelijk als lokaal. In de Brabantse waterschappen hadden we ook twee zetels meer te verkiezen, omdat de geborgden teruggingen van 9 naar 7 zetels na een  initiatiefvoorstel van de PvdA. In waterschap De Dommel was er een winst van 1 zetel, Brabantse Delta is gelijk gebleven en helaas ging erbij ons waterschap Aa en Maas 1 een zetel af. We kwamen 70 stemmen tekort. Met 2 zetels gaan we op inhoud zo veel mogelijk proberen te bereiken voor onze 22.446 stemmers.’

waterschappen gaan voor veilig schoon en eerlijk gerard nieuwenhuis

Gerard Nieuwenhuis (62), lijsttrekker en ab-lid waterschap Rivierenland
Dubbel gevoel bij goede uitslag

‘Bij waterschap Rivierenland hebben we onze 3 zetels behouden. Een heel mooi resultaat. Helaas geen bonus waarop stiekem gehoopt was. Dat was van belang met het oog op de coalitieonderhandelingen. Aan de verkiezingen nam een groot aantal partijen deel. De verdere versplintering (maar liefst 10 partijen, waarvan 3 partijen met 1 zetel) heeft het resultaat voor ons zeker in negatieve zin beïnvloed. Helaas!’
Gelijk wordt natuurlijk de teleurstelling gedeeld met de collega’s van Provinciale Staten. In de campagne hebben we samen intensief opgetrokken en er alles aan gedaan om de kiezer naar de stembus te krijgen. Helaas heeft dat voor de Staten dat niet geleid tot het gewenste resultaat. Dat doet pijn na zo’n gezamenlijke inspanning.’

leny1Leny van Vliet-Smit  (69), lijsttrekker en ab-lid waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoge opkomst heeft ons goed gedaan

‘Natuurlijk ben ik blij met deze uitslag. We gaan van 3 naar 4 zetels en mogelijk komt daar nog een vijfde restzetel bij. Ik denk dat de hoge opkomst ons goed heeft gedaan. We hebben met name in Amsterdam zwaar campagne gevoerd en dat heeft resultaat gehad. Wel vind ik dat er dringend meer voorlichting over het werk van de waterschappen moet komen, het schort echt nog aan kennis daarover.’

aart van malensteinAart van Malenstein (61), lijsttrekker en ab-lid waterschap Vallei en Veluwe
Veel stemmen van SP’ers gekregen

‘Wij zijn van 2 naar 3 zetels gegaan en daar ben ik dik tevreden over. We hebben dankzij lijstverbinding met Water Natuurlijk een restzetel  veroverd en zijn nu de grootste partij, samen met 7 anderen! Dat is uniek. Tijdens de campagne heb ik met name in Amersfoort er bij SP-kiezers op aangedrongen om op ons te stemmen als ‘de meest linkse partij in het waterschap’. Dat heeft gewerkt. We gaan er alles aan doen om ook in het db te komen. Ik ben zelf kandidaat voor een post. Co Verdaas gaat de formatie leiden.’

aaltje1Aaltje Schouten-Saarloos (51), lijsttrekker en ab-lid waterschap De Dommel
Een opsteker na de sombere uitslag PS

‘Dat we van 3 naar 4 zetels zijn gegaan, heeft me blij verrast. Woensdagavond ben ik naar het provinciehuis geweest voor de uitslag van PS, en dat was natuurlijk een enorme teleurstelling. Ik was daarom ook niet zo optimistisch over de uitslag van de waterschapsverkiezingen, gelijk blijven in zetelaantal leek me al mooi. Maar het is dus 1 zetel winst geworden! We hebben twee grote steden in ons waterschap, Eindhoven en Tilburg, en ik denk dat we daar van hebben geprofiteerd. Dat er een zetel bijkwam doordat het aantal geborgde zetels is teruggebracht, kan ook in ons voordeel hebben gewerkt.  Plus het feit dat we erin geslaagd zijn, uit veel plaatsen in ons gebied mensen op onze lijst te krijgen. Met 4 zetels maken we kans op een zetel in het db. Ik ben graag bereid die in te nemen.’

 

Waterschap

PvdA-zetels 2008

PvdA-zetels 2015

Winst/verlies

Aa en Maas

3

2

-1

Amstel, Gooi en Vecht

3

5

+1

Brabantse Delta

2

2

gelijk

Delfland

4

3

-1

De Dommel

3

4

+1

Wetterskip Fryslân

3

2

-1

Groot Salland

Geen PvdA-fractie

 

 

Hollandse Delta

3

2

-1

Hollands Noorderkw.

3

3

gelijk

Hunze en Aa’s

3

2

-1*

Noorderzijlvest

3

2

-1

Peel en Maasvallei

Geen PvdA-fractie

 

 

Reest en Wieden

2

2

gelijk

Rijn en IJssel

4

3

-1

Rijnland

3

3

gelijk

Rivierenland

3

3

gelijk

Roer en Overmaas

Geen PvdA-fractie

 

 

Scheldestromen

2

2

gelijk

Schieland en Kr.wrd

4

3

-1

De Stichtse Rijnlanden

3

3

gelijk

Vallei en Veluwe

2

3

+1

Vechtstromen

Geen verkiezingen

 

 

Zuiderzeeland

Geen PvdA-fractie

 

 

Totaal

53

49

-5

*Excl. Partij voor de Dieren, waarmee de PvdA één fractie vormt. Die ging van 1 naar 2 zetels
Met dank aan Aaltje Schouten-Saarloos voor het vergelijken met  haar gegevens

Reacties en aanvullingen op dit artikel stellen wij op prijs!

Zie ook: http://www.lokaalbestuur.nl/lokaal_bestuur/artikel/t/waterschappers_gaan_voor_veilig_schoon_en_eerlijk/bron/lokaalbestuur/uitgave/100

Foto: schielandkrimpenerwaard.nl