Lokaal Bestuur
Verduurzaming: veel ambities, nu nog concrete maatregelen

De coalitiepartijen noemen het regeerakkoord het meest groene ooit, Jesse Klaver het minst grijze. Lambert Verheijen, dijkgraaf van Aa en Maas & Eerste Kamerlid, ziet vooral goede intenties.

Hebben de coalitiepartijen een punt?

‘D66 heeft op het gebied van klimaat en energie duidelijk zijn stempel gedrukt op dit regeerakkoord. Bovendien hebben de vier partijen duidelijk geluisterd naar de aanbevelingen die de VNG en het IPO hebben gedaan voor het klimaat- en energiebeleid: er komt een breed investeringsprogramma voor de verduurzaming van onze energie.’

Maar je staat niet te juichen?

‘Harde afspraken voor deze kabinetsperiode ontbreken. Er worden mooie vergezichten geschetst, maar een regeerakkoord maak je vooral voor de eerste vier jaar. Juist daar schort het aan. Ik lees veel doelstellingen voor 2030, maar weinig voor 2021. En die doelstellingen voor in de verre toekomst zijn ook nog eens vrij zacht.’

De luchtvaart en landbouw worden ongemoeid gelaten

Wat bijvoorbeeld?

‘De paragrafen over de landbouw en luchtvaart zijn teleurstellend. Bij de luchtvaart zie je dat ze de discussie over Schiphol in de richting van milieunormen duwen en geen harde afspraken over het aantal vluchten. Dat wordt dus moeilijker te sturen en te handhaven.

Dat geldt ook voor de landbouw. In de regio’s, waar nu overlast is door de te hoge mestproductie, weigert de regering de veestapel in te krimpen. Ze kiezen dus expliciet voor de exportgerichte landbouw en maximale productie. Dat zo’n aanpak op gespannen voet staat met de natuur- en milieunormen, weten we allang, maar wordt door het nieuwe kabinet dus genegeerd.’

En hoe zit het met de lokale en provinciale overheden?

‘Ik zie ruimte voor gemeenten en provincies om plannen te maken, maar ook niet meer dan dat. Want hoe wil je die plannen toetsen als de aangekondigde Klimaatwet er nog niet eens is? De normstelling en toetsing zijn nog niet bekend en dus kun je nog niemand op de haalbaarheid afrekenen. Hoe snel het met die Klimaatwet gaat, hangt af van de bewindspersonen. Op zich heb ik daar wel vertrouwen in. Het regeerakkoord biedt dus veel mooie kansen, maar blijft op luchtvaart en landbouwgebied helaas achter.’

 

Afbeelding: Nationale Beeldbank