Lokaal Bestuur
Veiligheid: eindelijk voorbij de ideologische stokpaardjes

Het kwam toch wel onverwacht. Maar de hardliners van de VVD en het CDA zijn om. Gemeenten mogen experimenteren met het gedoogd telen van wiet. Eindelijk een einde aan de schimmige inkoop van de coffeeshops? Paul Depla, burgemeester van Breda, heeft goede hoop.

Wat vind je van het veiligheidshoofdstuk in het regeerakkoord?

‘Ik zie er veel dingen in terug uit de lobby van de Brabantse burgemeesters. Het experimenteren met het gedoogd telen van wiet is erkenning van een groot probleem. Daarnaast gaat de aanpak van veel voorkomende criminaliteit best goed, maar de grote uitdagingen liggen op het gebied van de georganiseerde criminaliteit. Daar staan ook maatregelen over in het regeerakkoord. We moeten dat echt vanuit de regio’s aanpakken, samen met andere partijen. Zoals de belastingdienst om geld af te nemen van criminelen en de FIOD om naheffingen op te leggen. Het geld voor de speciale ‘Ondermijningswet’ die hiervoor in het regeerakkoord is opgenomen moet dus ook echt in de regio’s terecht komen.’

De Nationale Politie krijgt structureel € 267 miljoen extra. Is dat goed?

‘Ja. Als dat geld naar extra capaciteit gaat en naar slimme instrumenten, dan is dat goed.’

Slimme instrumenten?

‘Dat kun je bijvoorbeeld linken aan de aanpak van cybercriminaliteit. Die aanpak moet snel beter, want we lopen als Nederland echt achter en cybercriminaliteit neemt snel toe. Eigenlijk hebben we ook digitale wijkagenten nodig die bijvoorbeeld op social media monitoren wat er onder jongerengroepen gebeurt. In Limburg hadden we bijvoorbeeld een man of zeven die meekeken op het internet, aanspreekpunt voor jongeren waren en waar nodig konden interveniëren. Waar jongeren vroeger buiten op straat vochten, doen ze dat nu digitaal. Ook die kant van de cyberveiligheid, de surveillance dus, zou er eigenlijk nog bij moeten.’

Er is goed geluisterd naar de burgemeesters

Is er voldoende aandacht voor terrorismebestrijding en radicalisering?

‘Daar staat ook veel over in het akkoord. Onder andere over het delen van best practices voor de-radicalisering. Preventie is natuurlijk heel belangrijk. Vroegsignalering daarmee ook, waar je ook weer heel veel voelsprieten in de buurten en wijken voor nodig hebt. Wat dat betreft: het motto van het regeerakkoord is vertrouwen in de toekomst. Ik zeg: “We moeten ook vertrouwen in elkaar krijgen, zodat we de voedingsbodem voor radicalisering kunnen wegnemen.” We zijn altijd sterk geweest met signaleren in buurten en wijken waardoor we radicalisering snel zien en gerichte maatregelen kunnen nemen.’

Je klinkt tevreden?

‘Over het algemeen wel ja. Als burgemeester ben ik heel blij dat er eindelijk geen ideologische stokpaardjes bereden zijn, maar dat er echt gekeken is naar de lobby die dwars door alle politieke partijen is heen gevoerd om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Ik vind het bijvoorbeeld ook goed dat er aandacht is voor het strafbaar stellen van illegale prostitutie, dus niet alleen bestuursrechtelijk maar ook strafrechtelijk. En dat we doorgaan met ondersteuning door mensen uit het systeem te halen. Zo kun je kwetsbare groepen echt helpen uit een heel sinister systeem te komen.’

 

Afbeelding: Tom Toemen | Hollandse Hoogte