Lokaal Bestuur
Unieke kans om toerisme in te dammen?

De afgelopen tijd is er veel veranderd. Soms permanent, vaak tijdelijk. Zo lijkt het er niet meteen op dat we na corona niet ineens minder goedkoop gaan vliegen en is de luchtverontreiniging weer bijna op het oude niveau. Ook het toerisme komt weer langzaam op gang. Goed voor de lokale economie en de zwaar getroffen horeca, maar willen we eigenlijk wel terug naar het massatoerisme? Veel Amsterdammers willen het in ieder geval niet en pleiten voor een maximum aantal van 12 miljoen toeristen per jaar. Goed idee en is een AirBNB-verbod bijvoorbeeld de methode om het toerisme in te dammen? Of is toerisme onmisbaar voor de lokale economie en moeten we toeristen met open armen blijven ontvangen?

Ditmaal luidt de stelling: Dit is het moment om door te pakken en het toerisme in te dammen.

Eindelijk het strand en de duinen weer voor onszelf

portret_janson.jpegJan Janson

Fractievoorzitter in Noordwijk

‘Uiteraard is ook de lokale economie van Noordwijk, als populaire pleisterplaats voor toeristen en congresgangers, zwaar getroffen. Maar ik denk dat een groot deel van onze inwoners dit helemaal niet zo erg vonden. Eindelijk hadden wij het strand en de duinen weer eens helemaal voor onszelf!

Natuurlijk moet er ook geld in het laatje komen, maar de laatste jaren nam het toerisme groteske vormen aan. Het strand lijkt soms meer op een disco en hele woonstraten worden geterroriseerd door toeristen met rolkoffertjes. Een kersverse woonverordening gaat voor dat laatste hopelijk soelaas bieden, maar de rust op het strand mogen we wat mij betreft wel wat meer koesteren.’

‘Bezoekers die Amsterdam gebruiken als decor voor een vrijgezellenfeestje mogen de stad overslaan’

portret_boutkan_1.jpgDennis Boutkan

Raadslid in Amsterdam

‘De mondiale coronacrisis treft de stad keihard. Onze economie is té afhankelijk van toerisme. Overtoerisme maakt van Amsterdam een verdienmodel. Weinigen profiteren mee, maar betalen wel de rekening. Amsterdammers voelen zich steeds minder thuis en AirBnB jaagt woningnood aan.

Massatoerisme kan je aanpakken. Daarom pleit ik voor een veelzijdige economie, met een sterke lokale buurteconomie en eerlijk ondernemerschap. Bezoekers die Amsterdam gebruiken als decor voor een vrijgezellenfeestje mogen de stad overslaan. Als aandeelhouder van Schiphol moet de stad zich inzetten voor duurdere tickets en minder vakantievluchten. En ik zie graag een verbod op AirBnB, want huizen zijn om te wonen.

We willen graag zakelijke bezoekers, Amsterdam heeft hun veel te bieden. Ik zet mij in voor een leefbare stad waar bezoekers meer dan welkom zijn.’

Heel belangrijk voor de lokale economie

portret_huizenga_1.jpgJacqueline Huizenga

Raadslid in Harlingen

‘Toerisme is voor Harlingen een van de belangrijkste economische pijlers. Er zijn in onze gemeente veel bedrijven afhankelijk van het toerisme en het zorgt voor de nodige werkgelegenheid. Zeker dat laatste is voor onze stad erg belangrijk, omdat de werkloosheid in de regio erg hoog is.

Tegelijkertijd zie je dat het aantal AirBnB-advertenties toe en het aantal hotelbedden afneemt. Dit baart ons wel zorgen. Zo veroorzaken gasten soms geluidsoverlast en nemen hun auto’s de schaarse parkeerplekken in. Om dit te beperken bezint de gemeente zich nu op maatregelen. Maar daarbij gaat het niet om indammen, maar om de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor toeristen én inwoners.’

Het gaat om de balans

portret_schol.jpgAukje Schol

Raadslid op Terschelling

‘Wij zijn hier op Terschelling grotendeels afhankelijk van het toerisme. Indammen zou zware economische gevolgen hebben en daar zitten we nu al helemaal niet op te wachten. Zoals bij alles draait het  ook hier om de balans. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat “weggejaagde” toeristen niet zomaar terugkomen. Dat zal een zware weerslag hebben op de toekomstige generatie. Aan de andere kant moet je er wel voor waken dat de authenticiteit bewaard  blijft. Dat kan ook door bijvoorbeeld binnen een bestemmingsplan terughoudend om te gaan met veranderingen en vernieuwingen.’

De kust niet volbouwen met appartementencomplexen

portret_evers_1.jpgRobert Evers

Fractievoorzitter in Sluis

‘Toerisme is de economische kurk waar de gemeente Sluis op drijft. We moeten echter niet meer alle toeristen op hetzelfde moment willen ontvangen, maar inzetten op seizoensverlenging. “Flatten the curve” om in coronatermen te blijven. Stop daarom met het volbouwen van de kust met appartementen, verbied tweede woningen en de recreatieve verhuur van woningen in de dorpen via AirBnB. Dat geeft overlast in de drukke maanden, en zorgt voor spookdorpen in de winter. Bovendien krijg je hogere huizenprijzen, waardoor woningen onbereikbaar worden voor jonge vaste bewoners. De leefbaarheid neemt af. Houd ons landschap, de kust en dorpen aantrekkelijk, zodat mensen hier willen wonen en toeristen kunnen blijven komen.’

Geen last van massatoerisme, wel woningnood

portret_veenboer_123.jpgEsther Veenboer

Fractievoorzitter in Amstelveen

‘De laatste jaren werd het zo druk in Amsterdam dat de balans zoek leek. De crisis kan een moment zijn om die balans weer te vinden. Als buurgemeente van Amsterdam hebben wij veel minder last van massatoerisme. In Amstelveen is wel een flink te kort aan betaalbare (starters-) woningen. Daarom moet verhuren via AirBnB en vergelijkbare formules beperkt blijven tot tijdelijk en kortdurend om negatieve invloed op de woningmarkt en op de samenhang in een buurt te beperken. Voor de crisis waren we ons daar bewust van en dat blijven we na de crisis ook.’

Weg met AirBnB!

portret_taams_1.jpgEelco Taams

Fractievoorzitter in Oostzaan

‘Over het algemeen ben ik een voorstander van het faciliteren van toerisme in ons land en in ons verkiezingsprogramma voor Oostzaan is dan ook al jaren opgenomen, dat we de verblijfsrecreatie en toeristische routes willen ontwikkelen en stimuleren in ons dorp. Het levert lokale werkgelegenheid en welvaart op. Maar er zijn ook plaatsen, waarvan ik mij heel goed kan voorstellen dat het teveel wordt. Bewoners in populaire vakantiebestemmingen ervaren steeds meer overlast. Dus betere spreiding van de stroom, zou mooi zijn.

Een probleem van een andere orde is de onttrekking van woonruimte door organisaties als AirBnB, juist daar waar sprake is van grote schaarste op de woningmarkt. AirBnB is een uitwas van de neoliberale economie, waarbij de eigenaren van een onlineplatform veel geld verdienen, maar zich nergens verantwoordelijk voor voelen. Daarbij komt ook nog dat de buren rond woningen die veelvuldig voor AirBnB worden misbruikt vaak overlast ervaren en bonafide ondernemers met reguliere verblijfsaccommodaties aan regels moeten voldoen, waardoor ze op prijs niet kunnen concurreren met AirBnB. Weg dus met die foute handel!’

De stad is er voor iedereen

portret_klever_123.jpgTiny Klever

Raadslid in Leiden

‘Dankzij generaties Leidenaren, hier geboren of afkomstig uit andere (buitenlandse) streken, hebben we een historische binnenstad en musea om trots op te zijn. Die gezellige, bruisende stad is er voor de Leidenaren, maar natuurlijk ook mensen van buiten de stad zijn. Het aantal bezoekers is al jaren stabiel en wij hebben nog geen grote overlast van toeristen. Wel zien we dat onze inwoners zelf steeds meer gebruik maken van de buitenruimte. Terecht, want die is van ons allemaal. Daarbij blijft het wel zoeken naar de balans tussen rust en levendigheid. Ook op AirBnB zijn we scherp: huizen zijn om in te wonen.’ 

Woningen zijn bedoeld om in te wonen

portret_mesman.jpgGuus Mesman

Fractievoorzitter in Lisse

‘Toerisme is vaak onmisbaar voor de lokale economie. Het is dus goed dat de toeristenstroom weer op gang komt. Dat neemt niet weg dat het hier en daar de spuigaten uitloopt, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Een goede manier om dat in te dammen is het verbieden van AirBNB. Niet alleen trouwens om het toerisme binnen de perken te houden, maar ook en vooral, omdat woningen bedoeld zijn om in te wonen en niet om te worden verhuurd aan toeristen. Om de zeer gespannen woningmarkt in Nederland aan te pakken zou het verbieden van AirBNB een goede zaak zijn.’

 

Afbeelding: Robin Utrecht | Hollandse Hoogte