Nieuws uit de Tweede Kamer
Zet de brede welvaart voorop bij investeringen in het openbaar vervoer

Het jaar mag dan bijna voorbij zijn, van enige rust in de Kamer is geen sprake. Senior beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen licht weer twee belangwekkende zaken uit de afgelopen periode toe: betere bereikbaarheid in het landelijk gebied en meer handvatten voor gemeenten bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.


Brede welvaart voorop bij investeringen ov

Afgelopen maand stond het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op de agenda. Een hele mond vol, maar vanwege de investeringen in het openbaar vervoer zeker de moeite waard om te volgen. Kamerlid Habtamu de Hoop hield een gloedvol betoog over het belang van het openbaar vervoer in de toekomst voor de bereikbaarheid en het klimaat.

De Hoop is blij met het extra geld dat het kabinet de komende jaren vrijmaakt voor het ov. Maar helaas is de verdeling verre van optimaal. Het noorden van Nederland komt er bijvoorbeeld bekaaid van af, terwijl het merendeel van de miljarden gereserveerd is voor de grote steden. Het past volgens De Hoop in een patroon van een kabinet dat ‘een beetje toondoof voor de kloof met de regio’ is.

De Hoop: Kabinet is toondoof voor de kloof met de regio

Om daar verandering in te brengen, is een andere manier van werken nodig. Bewindspersonen moeten niet alleen naar rendement van investering, maar vooral ook naar het maatschappelijk belang kijken. Juist in het kader van de brede welvaart bieden investeringen in de spoorlijnen in en naar het noorden veel perspectief.

In het verlengde daarvan haalde De Hoop onderzoek aan waaruit blijkt dat voorzieningen in het landelijk gebied steeds slechter bereikbaar zijn met het ov. Ook daar ontbreken de investeringen, terwijl een buslijn veel verschil maakt in het leven van bewoners van kleine kernen. Om de bereikbaarheid verder te vergroten verzocht hij het kabinet om eerder gesloten spoorlijnen (inclusief grensoverschrijdende trajecten) te heropenen.


Veiligheid in wijken

Bijna alle steden hebben wijken waar de problemen zich opstapelen. Ook als het om veiligheid gaat. Kwetsbare wijken, waarin de onderwereld te gemakkelijk een greep op inwoners en bedrijven krijgt. Sommige economische branches zijn in het bijzonder kwetsbaar voor infiltratie door criminelen. Wanneer je door zo’n wijk loopt, zie je bijvoorbeeld onverklaarbaar veel leegstaande kapperszaken. En dat niet alleen: de autogarages worden gebruikt voor witwasbedrijven en er staan regelmatig maar liefst 200 glazenwassers in de wijk ingeschreven.

Multuer: Geef gemeenten meer handvatten om criminele infiltratie te voorkomen

Om deze problematiek aan te pakken hebben gemeenten te weinig mogelijkheden, denkt Songül Mutluer. Tijdens de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid wees ze erop dat jongeren ook perspectief geboden moet worden, zodat ze niet in de klauwen van criminelen worden geduwd. Daarvoor zouden gemeenten meer handvatten moeten krijgen.

Op dit moment kan een gemeente weliswaar als een bedrijf zich daar wil vestigen voor bepaalde gebieden en branches een vergunning eisen. Maar makkelijk is dat niet. Het kost tijd, geld en capaciteit. Dat kan en moet anders, zegt Mutluer. Daarom verzocht ze het kabinet om uit te zoeken of er aanvullende regels of wetgeving nodig is om malafide ondernemers uit kwetsbare wijken te weren. Verder wil ze dat het kabinet uitzoekt welke branches het meest kwetsbaar zijn voor criminele infiltratie.   


Nieuwe woordvoerder binnenlandse zaken

En tot slot nog een huishoudelijke mededeling: na het vertrek van Khadija Arib uit de Kamer heeft Julian Bushoff de fractie onlangs weer op negen leden gebracht. Hij gaat zich naast een deel van de zorg-portefeuille (de “cure”) én het Koninklijk Huis ook met binnenlandse zaken, de oude portefeuille van Arib, bezighouden. Van een rustige inwerkperiode was nauwelijks sprake. Nog maar amper Kamerlid hield Bushoff zijn maidenspeech bij een debat over de betere bescherming van klokkenluiders.


Afbeelding: Bart Maat | ANP


Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]