Nieuws uit de Tweede Kamer
Twijfel over sluiting van verouderde Belgische kerncentrales

Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen twee interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal een Uit de Kamer met het mogelijk langer openblijven van de Belgische kerncentrales, maatwerk bij wietexperimenten en hulp voor slachtoffers van zedenmisdrijven.

Onveilige Belgische kerncentrales waarschijnlijk toch niet dicht

Niet ver van de grens staan twee kerncentrales die redelijk verouderd en mogelijk onveilig zijn. Zowel over de grens als hier neemt de onrust daarover toe. Zo deelde de Brabantse PvdA samen met de Vlaamse sp.a eind vorige maand jodiumtabletten uit om aandacht te vragen. En ook de Tweede Kamer heeft het kabinet al eerder gevraagd om aan te dringen op sluiting. Hoewel de Belgische regering bezweert dat er geen acuut gevaar is, wil men de centrales bij Doel en Tihange (plus vijf andere) in 2025 sluiten.

Het zou goed kunnen dat de kerncentrales na 2025 ook open blijven

Althans zo staat het in het regeerakkoord. De NOS kwam er namelijk achter dat die afspraak op losse schroeven staat. België zou onvoldoende capaciteit hebben om de sluiting op te vangen. Reden genoeg voor Kamervragen. William Moorlag en Lilianne Ploumen vroegen minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om opheldering. Wiebes bevestigde dat er reden is voor bezorgdheid. De federale en gewestelijke ministers in België onderhandelen nog over een nieuw energiepact en het is nog onduidelijk of er wordt vastgehouden aan de sluiting in 2025. Wiebes wil het pact eerst afwachten, voordat hij verdere stappen onderneemt. Maar hij zei wel toe dat hij dit punt in het kader van de overgang naar een duurzame energie op Europees niveau zal aankaarten.

Justitiebegroting

Bij de behandeling van de justitiebegroting ging Attje Kuiken een rijtje af. Burgers moeten veilig over straat kunnen lopen, ervan uit kunnen gaan dat de politie hun helpt als er iets misgaat en hun recht kunnen halen. Daders mogen op hun beurt hun straf niet ontlopen. Klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar helaas is het dat niet.

Zo is onduidelijk of de omvorming tot de Nationale Politie wel voor meer veiligheid heeft gezorgd. Kuiken verwees naar een gebrek aan wijkagenten en rechercheurs. Mede door dat gebrek zijn veel buurten in ons land verweven geraakt met de georganiseerde criminaliteit. Het knippen van wiet is een normale bijbaan en de leegstaande zolder wordt gebruikt om wiet te telen. Het aangekondigde experiment met gereguleerde wietteelt is een goede eerste stap. Maar waarschuwde Kuiken dan moet het wel een kans van slagen hebben. Ze riep het kabinet daarom de wietproef samen met de gemeenten op te tuigen en goed te luisteren naar de burgemeesters.

Experimenteren prima, maar doe het dan wel met gemeenten

Verder brak Kuiken een lans voor slachtoffers van zedenmisdrijven. Directe aanleiding was de grote moeite die een slachtoffer van een ernstige verkrachting in Hoorn moest doen om door de politie serieus te worden genomen. Uiteindelijk was het haar eigen doortastendheid die de doorslag gaf bij het vinden en oppakken van de dader. Hoewel de politie zelf al aangaf dat er grove fouten zijn gemaakt, wil Kuiken meer aandacht voor deze problematiek. Dit incident staat namelijk niet op zichzelf.

Zij diende daarom een motie in om tot een standaardaanpak voor de behandeling van aangiftes van zedenmisdrijven te komen. Op die manier hoopt zij dat de bejegening van zedenslachtoffers verbeterd. Minister Grapperhaus stond daar welwillend tegenover. Hij had net zelf aangekondigd te willen kijken hoe eventuele drempels bij aangiftes kunnen worden verlaagd. Alleen de PVV stemde tegen. De motie werd aangenomen.

Afbeelding: Nationale Beeldbank

ton langenhuyzen

Contactgegevens:

T: 070-3182792
E: [email protected]