Als je nieuw bent in Nederland, wil je zo snel mogelijk meedraaien in de samenleving. Kennis van de Nederlandse taal en cultuur zijn daarvoor van groot belang. NT2-docenten spelen een cruciale rol bij de inburgering van nieuwe Nederlanders. Deze docenten werken keihard om nieuwkomers te helpen. Tegenover dat harde werk staat een schamel loon en weinig zekerheid. Dat moet anders.


Met de nieuwe Wet inburgering, die per 1 januari ingaat, worden gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. Dat is goed voor de inburgeraars, maar voor de taaldocenten verandert er weinig. Door de gemeentelijke aanbesteding blijven er vaak maar één of twee taalscholen over waar ze kunnen werken, waardoor ze hun onderhandelingspositie verliezen.

Gemeenten kiezen vaak voor de goedkoopste taalschool wat er toe leidt dat taaldocenten als zzp’ers moeten rondkomen met een uurtarief van € 18,-, zonder betaald te worden voor voorbereiding. En als je als taaldocent het geluk hebt dat je in loondienst werkt, verdienen sommigen slechts € 13,-  per uur. Een cao is er niet.

In de Tweede Kamer heeft Gijs van Dijk namens de PvdA het kabinet opgeroepen om de arbeidsvoorwaarden van taaldocenten te verbeteren. Taaldocenten verdienen bescherming en een fatsoenlijk loon, zodat inburgeraars op de beste manier de Nederlandse taal en cultuur kunnen leren. De motie van Gijs werd met een ruime meerderheid aangenomen. VVD, PVV en FvD stemden tegen.