Lokaal Bestuur
Tussen ideaal en praktijk: de eerste (en komende) twee jaar van vier raadsleden

Het is alweer twee jaar geleden dat er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden in het gros van de gemeenten. We vroegen vier raadsleden hoe ze de eerste helft van hun zittingsperiode hebben ervaren, en wat ze gaan doen in de resterende twee jaar.

Je moet mensen hebben die een begroting kunnen lezen

portret_senden.jpgMarjolein Senden

Raadslid in Eindhoven

Waar heb je de eerste jaren op ingezet?

‘Ik heb vijf moties ingediend, onder andere over een gelijke afspiegeling tussen mannen en vrouwen in de raad. De meest recente ging over zorgwinsten. Ik vind het niet acceptabel dat een aanbieder een te hoge winst maakt, zeker niet als er bezuinigingen spelen en tarieven al aangepast zijn.’

Heb je daar invloed op?

‘Ja, sinds mijn motie wel. Als gemeente managen we contracten via zorgaanbestedingen. In contracten met zorgaanbieders wordt nu als eis aangenomen, dat er maximaal 5% winst mag worden gemaakt. Wie daar boven komt, kan rekenen op een stevig gesprek met de gemeente.’

Klinkt goed. Hoe heb je de afgelopen periode ervaren?

‘Ik denk dat onderschat wordt hoe significant het werk van raadsleden eigenlijk is. En hoe belangrijk het is om mensen te hebben, die een begroting en jaarrekening kunnen lezen en sturen, en die echt begrijpen wat er gebeurt. Dat vind ik een grote verantwoordelijkheid. Ook is er meer tijd in gaan zitten dan ik had gedacht.’

Wat dacht je en wat was de praktijk?

‘Iemand vertelde me vooraf, dat het werk acht à twaalf uur per week zou kosten. Nu zegt diezelfde persoon twíntig uur. Het is echt meer richting die twintig. Ik werk als zelfstandige en heb daardoor dus ook echt minder inkomen. En mijn partner had natuurlijk ook niet verwacht dat ik drie avonden per week en soms in de weekenden weg zou zijn.

Ik vraag me wel af of het wel in verhouding is. Je bestuurt wel samen de stad. Een grote verantwoordelijkheid, dat zou best wat meer gewaardeerd mogen worden.’

Wat wil je in de tweede helft nog bereiken?

‘Ik zou meer aan mijn persoonlijke vaardigheden willen werken, zodat ik nog scherper in het debat sta. Ik wil altijd echt alle ins en outs van een dossier weten.’

En inhoudelijk?

‘Eindelijk de jeugdzorg op orde krijgen: helderheid over tarieven, en zorgen dat iedereen die een hulpvraag heeft ook daadwerkelijk geholpen wordt.’

Je verliest je erg snel in de techniek

portret vrolijksIris Vrolijks

Raadslid in Maassluis

Wat is het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt?

‘Het allerleukste en meest bijzondere om te doen zijn de wijkbezoeken. Dan merk je echt wat er leeft en hoe sommige zaken waar wij mee bezig zijn mensen aan het hart gaan.’

Heb je een voorbeeld?

‘Een man die ik op straat sprak vertelde hoe zijn dochter zich onveilig voelde in de stad. Dat bleef in ons achterhoofd hangen. Daarom staat er nu in onze APV een straatintimidatie-amendement. Als een van de eerste gemeente kunnen we nu handhaven op fluiten en naroepen.’

Wat is je tegengevallen deze periode?

‘Het grootste gevaar is dat je je heel erg snel in de stukken verliest. Je kunt oneindig blijven lezen. Het wordt snel te technisch als je je puur op de inhoud van teksten focust. Je moet als raadslid altijd vanuit je idealen blijven denken en communiceren.

In het begin zat ik echt teveel in de stukken en op de technische details. Nu zie ik het politieke spel meer, en besef ik dat je er echt moet staan voor de mensen die niet zo makkelijk voor zichzelf kunnen opkomen. Minder technisch en meer met je hart.’

Wat is je belangrijkste les geweest deze periode?

‘Om te accepteren dat je als raadslid geen deskundige bent. Je wilt het zijn, maar dat kan niet in de beperkte tijd en met de middelen die je hebt. Hulp van buitenaf accepteren is een belangrijke les.’

Wat heb je inhoudelijk bereikt?

‘Mijn portefeuille is duurzaamheid. Er is een raadsbrede motie aangenomen die stelt dat iedereen mee moet kunnen komen in de transitie. Concreet moet daar dus extra aandacht voor komen. Bijvoorbeeld door gerichte campagnes op mensen die lastig mee kunnen komen.’

Wat wil je nog gaan doen?

‘Nog meer de stad in gaan. Ik heb onderwijs in mijn portefeuille en ook in Maassluis zien we lerarentekorten en hebben we te maken met armoede en opvoedproblemen. Dat soort grote sociale kwesties wil ik de komende twee jaar op de agenda krijgen.’

Het grote debat mis ik een beetje

portret de hoopHabtamu de Hoop

Raadslid in Súdwest Fryslân

Wat was het moeilijkste van de eerste periode?

‘Het lezen van beleidsstukken. In eerste instantie heb je echt het idee dat je weet wat er staat en waar het over gaat. Maar om een besluit te nemen, moet je de details uitpluizen. Dat is lastiger.’

Is dat puur een gebrek aan ervaring?

‘Ik denk het wel. Want de algemene kennis en begrip over wat we doen, dat was er wel. Maar in de praktijk leer je het pas echt.’

Was het anders dan je had verwacht?

‘Ja, qua debat is het toch wel minder spannend dan ik verwachtte. In commissies zijn veel hamerstukken. Het grote debat om mensen te overtuigen komt niet echt vaak voor. Die spanning mis ik wel een beetje.’

Wat heb je bereikt?

‘Ik ben trots op het Woonbeleid dat we hebben opgesteld. In grote steden als Sneek en Bolsward was ruimte voor sociale woningbouw. Maar de corporaties wilden niet in de kleinere kernen bouwen. Dat zorgde voor veel onvrede, want ook daar wilden mensen graag blijven wonen. Toen heb ik een motie ingediend waar in staat dat in elke kern minimaal 25% sociale huur moet zijn van het aantal nieuwbouwwoningen. Die motie is unaniem aangenomen.’

Wat wil je nog bereiken?

‘De Regionale Energie Strategie komt er aan. Dat valt onder mijn portefeuille. Ik wil een ambitieus plan neerleggen met windmolens en zonnepanelen, maar vooral ook: zorgen dat iedereen mee kan doen. Het moet betaalbaar blijven voor iedereen.’

Hoe ga je dat organiseren?

‘We willen dat elke kern een eigen energiecoöperatie krijgt, zodat vanuit de eigen bevolking plannen gemaakt kunnen worden, die we als gemeente kunnen faciliteren. Je kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat als er energieneutrale woningen komen, de totale lasten niet omhoog mogen. De huurprijs mag omhoog, maar dan moeten andere kosten omlaag, zoals die voor gas en elektra.’

Je bent nu 21. Heb je nog politieke ambities buiten de gemeentepolitiek?

‘Op dit moment studeer ik bestuurskunde, in Leeuwarden. Binnen vier jaar hoop ik mijn diploma te halen en dan wil ik zeker door in de lokale politiek.’

Alleen lokaal?

‘Uiteindelijk zou ik landelijk misschien wel iets willen doen, maar zover ben ik nog niet.’

Wat zijn je verwachtingen voor de tweede helft van deze periode?

‘Twee maanden geleden zijn we uit de coalitie gestapt. Voor ons wordt het niet alleen een nieuw jaar, maar ook een nieuwe rol in de oppositie. Dat wordt dus spannend!’

‘Als je voor een ideaal opkomt, moet je doorzetten’

portret heesenSophie Heesen

Raadslid in Gouda

Wat is je belangrijkste les geweest deze eerste twee jaar?

‘Als je voor een ideaal opkomt, moet je doorzetten. Als je jong bent heb je minder ervaring en kennis dan mensen die al langer actief zijn, en als vrouw in de politiek ben je in de minderheid. Dat kan het lastiger maken.’

Wat vond je het leukste?

‘Ik vind zoveel leuk, van acties tot voorstellen formuleren. Ik ben nu bezig met onderzoek naar schaamte-armoede. Hoe kunnen we jonge meisjes voorzien van bijvoorbeeld tampons als ze die niet kunnen betalen, of tandpasta en shampoo voor gezinnen? Ik heb goed contact met de voedselbank en de mensen die bij hen geholpen worden.’

Wat is het belangrijkste wat je hebt bereikt?

‘Ik heb vorig jaar vragen gesteld over het Kesper College. Daar waren 60 leerlingen die niet naar school konden, omdat er te weinig lokalen waren. Het college heeft toen prioriteit gegeven aan dat probleem. Er zijn lokalen beschikbaar gesteld die nog niet in gebruik waren, terwijl ze eerder kinderen naar huis of naar Alphen aan den Rijn wilden sturen.’

Wat wil je nog gaan doen?

‘Sowieso mijn hbo-diploma halen en me nog meer bezig houden met het onderwijsbeleid. Ik wil dat er meer leerplekken komen in Gouda, zodat jongeren hun diploma’s kunnen halen ongeacht hun thuissituatie. Zo kunnen gelijke kansen worden gerealiseerd.’

Heb je nog andere politieke ambities?

‘Ik ben niet de politiek in gegaan omdat ik de ambitie heb om politicus te zijn, maar ik vond gewoon dat er te weinig te doen was voor jongeren. De politiek gebruik ik als middel om voor de sociaal-democratische idealen te strijden. Als ik de kans zou krijgen om op een ander niveau politiek te bedrijven, zal ik daar goed over nadenken. Voor nu is dat geen prioriteit.’

 

Afbeelding: Youtubekanaal van de PvdA